Фінансування журналу

Видавець

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University