DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2009-2.48-58

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЦІОНАРНОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСУ В ПРОЦЕСАХ ВИПІКАННЯ ТОНКИХ ПЛОСКИХ ТІСТОВИХ ЗАГОТОВОК

Андрій Петрович Громик

Анотація


Розглянуто математичну модель стаціонарного теплопереносу в процесах випікання тонких плоских тістових заготовок. Проведено числове моделювання і аналіз стаціонарних температурних полів для нагрівальної плити і заготовки з точки зору забезпечення більшої рівномірності нагріву за різними напрямками із врахуванням частотних характеристик нагрівання.

Ключові слова


теплоперенос; перетворення Фур’є; температурні поля.

Повний текст:

PDF

Посилання


Громик А.П. Стаціонарна задача теплопровідності в ізотропній прямокутній пластинці / А.П. Громик // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т математики. — К., 1998. — С. 78—80.

Коляно Ю.М. Методы теплопроводности и термоупругости неоднородного тела / Ю.М. Коляно. — К. : Наук. думка, 1992. — 280 с.

Курош А.Г. Курс высшей алгебры / А.Г. Курош. — М. : Наука, 1971. — 432 с.

Ленюк М.П. Температурні поля в плоских кусково-однорідних ортотропних областях / М.П. Ленюк. — К. : Ін-т математики НАН України, 1997. — 188 с.

Подстригач Я.С. Неустановившиеся температурные поля и напряжения в тонких пластинках / Я.С. Подстригач, Ю.М. Коляно. — К. : Наук. думка, 1972. — 308 с.

Подстригач Я.С. Термоупругость тел неоднородной структуры / Я.С. Подстригач, В.А. Ломакин, Ю.М. Коляно. — М. : Наука, 1984. — 368 с.

Сергиенко И.В. Математическое моделирование и исследование процессов в неоднородных средах / И.В. Сергиенко, В.В. Скопецкий, В.С. Дейнека. — К. : Наук. думка, 1991. — 432 с.

Шилин Г.Ф. Инженерные алгоритмы решения стационарных задач теплопроводности в составных телах / Г.Ф. Шилин. — Иркутск : Изд-во ИГУ, 1983. — 115 с.