DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2011-5.155-171

ОСЕСИМЕТРИЧНА КОНТАКТНА ЗАДАЧА ТЕРМОПРУЖНОСТІ ПРО ТИСК ШТАМПА, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ, НА ПРУЖНИЙ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНИЙ ШАР

Богдан Степанович Окрепкий, Андрій Миколайович Алілуйко

Анотація


Розглядається осесиметрична контактна задача термопружності про тиск циліндричного кругового штампа скінченної довжини з плоскою основою, що обертається, на пружний трансверсально-ізотропний шар. Допускається, що на площадці контакту виділяється тепло, кількість якого пропорційна коефіцієнту тертя, швидкості обертання і нормальному контактному напруженню. Тепловий контакт штампа із шаром неідеальний. Між вільними поверхнями розглядуваної системи тіл і навколишнім середовищем відбувається теплообмін по закону Ньютона. Запропоновано метод визначення контактного нормального напруження і температурних полів в циліндрі і шарі.

Ключові слова


штамп; шар; анізотропія матеріалів; неідеальний тепловий контакт; трансверсально-ізотропний; термопружність; тепловиділення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грилицкий Д. В. Осесимметричная контактная задача теории упругости и термоупругости / Д. Грилицкий, Я. Кизыма. — Львов : Изд-во при Львов. ун-те, 1981. — 135 с.

Окрепкий Б. С. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск обертаючого штампа на пружний півпростір / Б. С. Окрепкий. — К. : Ін-т математики, 1996. — С. 165—174. — (Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 13).

Окрепкий Б. С. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск обертаючого штампа на пружний півпростір з врахуванням анізотропії матеріалів / Б. С. Окрепкий, І. Крижанівський // Зб. наук. праць академії наук України. — 1998. — № 3. — С. 110—120.

Окрепкий Б. С. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск обертаючого штампа, що обертається на пружний півпростір при неідеальному тепловому контакті / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. — 2002. — Т. 7, № 1. — С. 5—11.

Грилицкий Д. В. Осесимметричная контактная задача термоупругости о давлении вращающего штампа на слой / Д. Грилицкий, Б. Окрепкий // Изв. АН СССР, МТТ. — 1984. — № 1. — С. 22—30.

Singh A. Axisymmetricol thermal stresses in transversely isotropic bodies / A. Singh // Arch. mech. Stosowanej. — 1960. — V. 12, № 3. — P. 287—304.

Singh A. Stress distributions within solids of revolution / A. Singh // ZAMM. — 1959. — V. 39, № 12. — P. 484—495.

Лехницкий С. Г. Теория упругости анизотропного тела / С. Г. Лехницкий. — М. ; Л. : Гостехиздат, 1950. — 300 с.

Снеддон И. Н. Преобразования Фурье / И. Н. Снеддон. — М. : Издательство иностранной литературы, 1955. — 668 с.

Уиттенер Э. Т. Курс современного анализа / Э. Уиттенер, Г. Ватсон. — М. : Физматгиз, 1963. — 343 с.

Мигович Ф. М. Обчислення групи невласних інтегралів, які містять функції Бесселя І-го роду / Ф. Мигович, Б. Окрепкий // Зб. наук. праць академії наук України. — 1995. — № 8. — С. 133—137.