2019

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 19

DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2019-19

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Andriy Hudyma 1-4
Ідентифікація параметрів однієї дробово-диференціальної моделі міграції розчинних речовин PDF
Всеволод Олександрович Богаєнко, Володимир Михайлович Булавацький, Анатолій Васильович Гладкий 5-10
Числовий метод комплексного аналізу ідентифікації параметрів анізотропних середовищ за даними томографії прикладених квазіпотенціалів. Частина 2: Алгоритм та комп’ютерний експеримент PDF (English)
Andriy Bomba, Myhailo Boichura 11-17
Найкраще рівномірне наближення сплайнами з використанням диференціальної еволюції PDF
Лариса Петрівна Вакал, Євген Сергійович Вакал 17-24
Інтегральні моделі нестаціонарних задач теплопровідності на основі методу теплових потенціалів PDF
Анатолій Федорович Верлань, Володимир Анатолійович Федорчук, Віталій Анатолійович Іванюк 24-30
Характеристики рівноваг ланцюгів постачання PDF
Василь Михайлович Горбачук, Максим Сергійович Дунаєсвький, Олександр Олександрович Морозов 31-37
Оптимізація пошуку дискретних складних сигналів з необхідними властивостями для застосування у сучасних інформаційно-комунікаційних системах PDF
Іван Дмитрович Горбенко, Олександр Андрійович Замула, Хо Чі Лик 37-43
Аналіз актуальних проблемних питань щодо перспективної асиметричної криптографії PDF
Юрій Іванович Горбенко, Ольга Сергіївна Акользіна, Владислав Олегович Подгайко 44-49
Моделі безпеки постквантових криптографічних примітивів PDF
Марина Вітавліївна Єсіна 49-55
Оптимізація системи зaхиcту інформації корпоративної мережі PDF
Богдан Ярославович Корнієнко, Лілія Павлівна Галата 56-62
Теоретичні засади та застосування блокчейн-технологій: імплементація нових протоколів консенсусу та краудсорсінг обчислень PDF
Антон Михайлович Кудін, Людмила Василівна Ковальчук, Богдан Анатолійович Коваленко 62-68
Аналіз властивостей електронних підписів на базі MQ-перетворень PDF
Іван Сергійович Кудряшов, Ганна Андріївна Малєєва 69-74
Чебишовське наближення раціональним виразом функцій двох змінних PDF
Петро Стефанович Малачівський, Борис Романович Монцібович, Ярополк Володимирович Пізюр, Роман Петрович Малачівський 75-81
Порівняльний аналіз алгоритмів шифрування NTRUEncrypt та NTRUCipher PDF
Александра Андріївна Матійко 81-87
Застосування алгоритму bkw для відновлення систематичних лінійних блокових кодів за наборами спотворених кодових слів PDF
Сергій В'ячеславович Мітін 88-94
Методи нейропроцесорного опрацювання сигналів та комунікаційних взаємодій у середовищі суб’єктів права PDF
Любов Михайлівна Николайчук, Артур Романович Воронич, Тетяна Олексіївна Заведюк 94-100
Високопродуктивні матричні та потокові перемножувачі цифрових даних PDF
Ярослав Миколайович Николайчук, Наталія Ярославівна Возна, Володимир Михайлович Грига, Борис Борисович Круліковський, Аліна Ярославівна Давлетова 101-107
Розробка протоколу захищеного обміну даними для спеціальних мереж PDF
Максим Ігорович Огурцов 108-113
Обґрунтування стійкості потокового шифру «Струмок» відносно кореляційних атак над скінченними полями характеристики 2 PDF
Антон Миколайович Олексійчук, Сергій Миколайович Конюшок, Михайло Васильович Поремський 114-119
Порівняльний аналіз постквантових асиметричних алгоритмів шифрування PDF
Віктор Васильович Онопрієнко, Володимир Андрійович Пономар 120-125
Алгоритм декомпозиції для розв’язання оптимізаційних задач розміщення PDF (English)
Alexander Victorovich Pankratov, Tetyana Evgenivna Romanova 126-131
Алгоритми опрацювання моніторингових даних у діалогових системах PDF
Ігор Романович Пітух, Галина Ярославівна Процюк, Василь Романович Процюк 132-138
Підвищення інформаційної ефективності мереж та засобів інтернету речей PDF
Богдан Миколайович Шевчук 138-144
Криптосистема Рабіна на основі операції додавання PDF
Ігор Зіновійович Якименко, Михайло Миколайович Касянчук, Степан Володимирович Івасьєв 145-150