2008

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 1

DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2008-1

Зміст

Статті

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ НАГРІВУ ЧАСТИНОК ПОРОШКУ В УМОВАХ ПЛАЗМОВОГО НАПИЛЮВАННЯ PDF
Андрій Юрійович Андрейцев, Ігор Володимирович Смирнов 4-10
АЛГОРИТМИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ PDF (Русский)
Юрий Давидович Бойко, Николай Неоргиевич Сербов 11-18
КОМБІНОВАНІ КВАДРАТУРНІ АЛГОРИТМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ БАГАТОЗВ'ЯЗНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ PDF (Русский)
Анатолий Федорович Верлань, Владимир Александрович Тихоход 19-25
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В НАПІВОБМЕЖЕНИХ БАГАТОШАРОВИХ ПРОСТОРОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ PDF
Андрій Петрович Громик, Іван Михайлович Конет 26-41
ПРО ОДНУ ДИНАМІЧНУ МОДЕЛЬ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ СИСТЕМИ PDF (Русский)
Виталий Иванович Гук, Оксана Андреевна Наконечная 42-53
КОМП’ЮТЕРНА ОЦІНКА ТВЕРДОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ДЕРЖАВКИ РІЗЦЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ЗАГАРТУВАННЯ PDF
Василь Ананійович Дутка 54-61
РОЗРАХУНОК ФУНКЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ З НЕПЕРЕРВНИМ ЧАСОМ PDF (English)
Yuriy Zagorodni, V. Voytenko 61-67
ПРОГРАМНА МОДЕЛЬ БАГАТОПОТОКОВОГО ПРОЦЕСОРА НА БАЗІ ГРАФІЧНИХ ПРИСКОРЕНЬ PDF (Русский)
Андрей Евгеньевич Зименко, Александр Анатолиевич Дячук 68-75
ЛАНЦЮГОВО-ДРОБОВА АПРОКСИМАЦІЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ТА ТРАНСЦЕНДЕНТНИХ ПЕРЕДАТНИХ ФУНКЦІЙ ОБ’ЄКТІВ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ PDF
Віталій Анатолійович Іванюк 75-85
ПАРАЛЕЛЬНЕ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ФРЕДГОЛЬМА І РОДУ МЕТОДОМ РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ТИХОНОВА З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ MPI PDF (Русский)
Евгений Юрьевич Карпенко 86-94
ОПТИМІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУР МОДУЛЬНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ PDF
Олексій Єпіфанович Коваленко 95-99
ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ В ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ PDF
Валентина Вікторівна Король, Дмитро Володимирович Стефанишин 100-109
ДЕКОМПОЗИТИВНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ СИМВОЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З КРЕСЛЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ PDF
Олександр Олексійович Кубик, Олександр Вікторович Мазурець, Сергій Станіславович Ковальчук 109-119
ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ В ОПЕРАТИВНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ОБЛАДНАННЯ ЕЕС PDF
Петро Дем'янович Лежнюк, Олександр Євгенійович Рубаненко, Максим Ігорович Пиріжок 119-130
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ВОЛЬТЕРРА І РОДУ PDF (Русский)
Светлана Николаевна Одокиенко 130-139
ЛОКАЛІЗАЦІЯ НЕСПРАВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДСХЕМ МЕТОДОМ НАВЧАЛЬНИХ І ПЕРЕВІРОЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК PDF (Русский)
Сергей Анатольевич Положаенко, Андрей Анатольевич Верлань, Исам Хамид Осман 140-144
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОМАСОВОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОКАТНОГО СТАНУ PDF (Русский)
Артем Александрович Пушкин, Анна Владимировна Тимошенко 144-149
ВИКОРИСТАННЯ БАЙЄСІВСЬКОГО ПІДХОДУ ПРИ УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ АВАРІЙ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ PDF
Катерина Геннадіївна Романчук, Дмитро Володимирович Стефанишин 149-155
МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ СТРУКТУРОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Александр Николаевич Трунов, Светлана Александровна Волкова 156-165
МОДЕЛЮВАННЯ АДАПТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ PDF (Русский)
Михаил Федорович Ус, наталия Леонидовна Костьян 165-173
ІНКРЕМЕНТНИЙ ЦИФРОВИЙ КВАЗІІДЕАЛ ІНТЕГРАТОР ЗАЯВКИ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОТОКУ ОЦІНКИ КЕРУЮЧОЇ ІНДУКЦІЙНОЇ МАШИНИ PDF (English)
O. Ustun, P. Ali-Zade, G. Mamedov, Kiamran Radjabli 174-187
СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ ЛАНОК МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ PDF
Володимир Анатолійович Федорчук 188-196
ОДИН ЗІ СПОСОБІВ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ PDF (Русский)
Ксения Владимировна Яшина 197-201