2008

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 1

Зміст

Статті

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ НАГРІВУ ЧАСТИНОК ПОРОШКУ В УМОВАХ ПЛАЗМОВОГО НАПИЛЮВАННЯ PDF
Андрій Юрійович Андрейцев, Ігор Володимирович Смирнов
АЛГОРИТМИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ PDF (Русский)
Юрий Давидович Бойко, Николай Неоргиевич Сербов
КОМБІНОВАНІ КВАДРАТУРНІ АЛГОРИТМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ БАГАТОЗВ'ЯЗНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ PDF (Русский)
Анатолий Федорович Верлань, Владимир Александрович Тихоход
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В НАПІВОБМЕЖЕНИХ БАГАТОШАРОВИХ ПРОСТОРОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ PDF
Андрій Петрович Громик, Іван Михайлович Конет
ПРО ОДНУ ДИНАМІЧНУ МОДЕЛЬ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ СИСТЕМИ PDF (Русский)
Виталий Иванович Гук, Оксана Андреевна Наконечная
КОМП’ЮТЕРНА ОЦІНКА ТВЕРДОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ДЕРЖАВКИ РІЗЦЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ЗАГАРТУВАННЯ PDF
Василь Ананійович Дутка
РОЗРАХУНОК ФУНКЦІЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ З НЕПЕРЕРВНИМ ЧАСОМ PDF (English)
Yuriy Zagorodni, V. Voytenko
ПРОГРАМНА МОДЕЛЬ БАГАТОПОТОКОВОГО ПРОЦЕСОРА НА БАЗІ ГРАФІЧНИХ ПРИСКОРЕНЬ PDF (Русский)
Андрей Евгеньевич Зименко, Александр Анатолиевич Дячук
ЛАНЦЮГОВО-ДРОБОВА АПРОКСИМАЦІЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ТА ТРАНСЦЕНДЕНТНИХ ПЕРЕДАТНИХ ФУНКЦІЙ ОБ’ЄКТІВ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ PDF
Віталій Анатолійович Іванюк
ПАРАЛЕЛЬНЕ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ФРЕДГОЛЬМА І РОДУ МЕТОДОМ РЕГУЛЯРИЗАЦІЇ ТИХОНОВА З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ MPI PDF (Русский)
Евгений Юрьевич Карпенко
ОПТИМІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУР МОДУЛЬНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ PDF
Олексій Єпіфанович Коваленко
ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ В ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ PDF
Валентина Вікторівна Король, Дмитро Володимирович Стефанишин
ДЕКОМПОЗИТИВНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ СИМВОЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З КРЕСЛЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ PDF
Олександр Олексійович Кубик, Олександр Вікторович Мазурець, Сергій Станіславович Ковальчук
ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ В ОПЕРАТИВНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ОБЛАДНАННЯ ЕЕС PDF
Петро Дем'янович Лежнюк, Олександр Євгенійович Рубаненко, Максим Ігорович Пиріжок
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ВОЛЬТЕРРА І РОДУ PDF (Русский)
Светлана Николаевна Одокиенко
ЛОКАЛІЗАЦІЯ НЕСПРАВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДСХЕМ МЕТОДОМ НАВЧАЛЬНИХ І ПЕРЕВІРОЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК PDF (Русский)
Сергей Анатольевич Положаенко, Андрей Анатольевич Верлань, Исам Хамид Осман
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОМАСОВОЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОКАТНОГО СТАНУ PDF (Русский)
Артем Александрович Пушкин, Анна Владимировна Тимошенко
ВИКОРИСТАННЯ БАЙЄСІВСЬКОГО ПІДХОДУ ПРИ УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ АВАРІЙ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ PDF
Катерина Геннадіївна Романчук, Дмитро Володимирович Стефанишин
МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ СТРУКТУРОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Александр Николаевич Трунов, Светлана Александровна Волкова
МОДЕЛЮВАННЯ АДАПТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ PDF (Русский)
Михаил Федорович Ус, наталия Леонидовна Костьян
ІНКРЕМЕНТНИЙ ЦИФРОВИЙ КВАЗІІДЕАЛ ІНТЕГРАТОР ЗАЯВКИ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОТОКУ ОЦІНКИ КЕРУЮЧОЇ ІНДУКЦІЙНОЇ МАШИНИ PDF (English)
O. Ustun, P. Ali-Zade, G. Mamedov, Kiamran Radjabli
СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ ЛАНОК МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ БУРОВОЇ УСТАНОВКИ PDF
Володимир Анатолійович Федорчук
ОДИН ЗІ СПОСОБІВ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ PDF (Русский)
Ксения Владимировна Яшина