2010

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 4

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 4
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ ЗІ ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ ДИФУЗІЇ ДЛЯ НЕОДНОРІДНИХ ОБМЕЖЕНИХ МАГНІТНИХ СЕРЕДОВИЩ PDF
Надія Василівна Бабій, Михайло Романович Петрик
РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ПРОСТОРОВОЇ МОДЕЛІ ОБЛИЧЧЯ ЛЮДИНИ ЗА ФОТОГРАФІЧНИМ ЗОБРАЖЕННЯМ PDF
Катерина Михайлівна Барабан
УЗАГАЛЬНЕНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ І УЗАГАЛЬНЕНІ РОЗВ’ЯЗКИ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОСТОРАХ PDF
Іван Васильович Бейко
ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТОВАРНОГО ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ СИСТЕМ PDF
Юлія Валеріївна Білогай, Тамара Альбінівна Дунаєва
КОМП’ЮТЕРНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІМІТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АНОМАЛЬНИХ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Анатолій Федорович Верлань, Сергій Анатолійович Положаєнко
чИСЕЛЬНЕ РОЗ'ЯЗУВАННЯ ДВОХМІРНОГО РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ OPEN MP PDF (Русский)
Андрей Анатольевич Верлань, Денис Сергеевич Смаковский, Ирина Юрьевна Михайлова
АЛГОРИТМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ ВИРОДЖЕНИХ ЯДЕР ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ВОЛЬТЕРРИ PDF
Дмитро Анатолійович Верлань
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ РОЗЧИНЕННЯ СОЛЬОВОГО ВКЛЮЧЕННЯ PDF
Анатолій Павлович Власюк, Ольга Миколаївна Степанченко
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЦІОНАРНОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСУ В ПРОЦЕСАХ ВИПІКАННЯ ТОНКИХ ПЛОСКИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ТІСТОВИХ ЗАГОТОВОК PDF
Андрій Петрович Громик
СТВОРЕННЯ СТЕГОФАЙЛУ НА ЗОБРАЖЕННІ-КОНТЕЙНЕРІ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕЙВЛЕТІВ PDF
Анатолій Ілліч Дроботя, Станіслав Іванович Кулик, Олег Олегович Литвин
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ТИПУ ЗГОРТКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ PDF
Віталій Анатолійович Іванюк, Олександр Михайлович Корнєєв
ЗАСТОСУВАННЯ НАЙКРАЩОЇ ЧЕБИШОВСЬКОЇ АПРОКСИМАЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕЯКИХ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Анжеліна Олексіївна Каленчук-Порханова, Лариса Петрівна Вакал
МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ З М’ЯКИМИ МЕЖАМИ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЛЕЖАНДРА-ФУР’Є-ЛЕЖАНДРА НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ PDF
Іван Михайлович Конет, Михайло Павлович Ленюк
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СТЕГАНОГРАФІЧНОЇ СИСТЕМИ НА БАЗІ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ОПТИМАЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ PDF (Русский)
Антон Михайлович Кудин
ІТЕРАЦІЙНІ АЛГОРИТМИ КІНЦЕВОЕЛЕМЕНТНОГО МЕТОДУ СПРЯЖЕНИХ ГРАДІЄНТІВ PDF (Русский)
Лидия Алексеевна Митько
ЧИСЛОВА РЕАЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ MATLAB КВАДРАТУРНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ВОЛЬТЕРРА ІІ РОДУ В ФОРМІ ГАММЕРШТЕЙНА PDF (Русский)
Людмила Викторовна Мосенцова
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ШАРУ ҐРУНТУ ВІД РАДІОНУКЛІДІВ ПРИ ЇХ ВЕРТИКАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ PDF
Оксана Петрівна Остапчук
ІНТЕГРАЛЬНИЙ МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ЗІ ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ PDF (Русский)
Сергей Юрьевич Протасов
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НАПІРНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ У ПОРИСТОМУ СЕРЕДОВИЩІ З ВКЛЮЧЕННЯМИ PDF
Олександр Миколайович Слупко, Ярема Григорович Савула, Тарас Іванович Мандзак, Лілія Миколаївна Дяконюк
АНАЛІЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ МІЖПОВІРОЧНИХ ІНТЕРВАЛІВ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ СТАТИСТИЧНИМ МЕТОДОМ PDF (Русский)
Михаил Федорович Сопель
АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ КЕРОВАНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ ЗА ЇХ ІНТЕГРАЛЬНИМИ МОДЕЛЯМИ PDF
Володимир Анатолійович Федорчук
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОВИМІРНОЇ ЗАДАЧІ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ ПРИ ФІЛЬТРАЦІЇ СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ В НЕІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВАХ ТА НАЯВНОСТІ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД PDF
Наталія Анатоліївна Федорчук
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО- ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БАГАТОШАРОВОГО ҐРУНТОВОГО МАСИВУ В УМОВАХ МАСОПЕРЕНОСУ ТА НАЯВНОСТІ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД PDF
Інна Анатоліївна Філатова
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ З ВРАХУВАННЯМ ОСМОСУ НА ВОЛОГОПЕРЕНОС В ОДНОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ PDF
Тетяна Павлівна Цвєткова
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ І АЛГОРИТМІВ СТИСНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВІДЕОСИГНАЛІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖЕВИХ ВІДЕОСЕНСОРІВ PDF
Богдан Михайлович Шевчук, Валерій Константинович Задірака, Валерій Іванович Бовсунівський
ЗАДАЧІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ PDF
Тетяна Леонідівна Щербак
РОЗРАХУНОК ІНТЕНСИВНОСТІ ПОТОКУ ВІДМОВ ДУБЛЬОВАНОЇ СИСТЕМИ З ПАРАЛЕЛЬНИМ РЕЗЕРВУВАННЯМ PDF
Сергій Володимирович Щербовських