2011

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 5

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 5
НАГРІВ ТА ПЛАВЛЕННЯ ЧАСТИНОК ПОРОШКУ В ПЛАЗМОВОМУ СТРУМЕНІ PDF
Андрій Юрійович Андрейцев, Ігор Володимирович Смирнов, Андрій В'ячеславович Чорний
МЕТОД ФІКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РУХУ РІДИН У ВОДОЙМАХ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ДЖЕРЕЛ ПОПОВНЕННЯ ТЕЧІЇ PDF
Андрій Ярославович Бомба, Євгенія Володимирівна Савюк
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПІД-КОНТРОЛЕРІВ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ В РІЗНИХ БАЗИСАХ PDF (Русский)
Алексей Всеволодович Васильев
ЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТРАНЗАКЦІЙ ЕРОТЕТИЧНОГО ДІАЛОГУ PDF (Русский)
Анатолий Федорович Верлань, Игорь Алексеевич Чмырь, Юрий Олегович Фуртат
СПОСІБ ПАРАМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ PDF (Русский)
Андрей Анатольевич Верлань
АПРОКСИМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДВОХ ЗМІННИХ В ЗАДАЧАХ КЕРУВАННЯ PDF
Дмитро Анатолійович Верлань
ФОРМУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ГАЗОТУРБІННИХ СИЛОВИХ УСТАНОВОК ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Іван Олегович Горошко, Віталій Данилович Павленко
ПРО ОДИН ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КІБЕРНЕТИЧНОЇ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF (Русский)
Иван Александрович Гридасов
ІНТЕГРАЛЬНІ МОДЕЛІ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ТА ТРАНСЦЕНДЕНТНИХ ЛАНОК PDF
Віталій Анатолійович Іванюк, Володимир Олександрович Тихоход, Сергій Юрійович Протасов
ФОРМУВАННЯ КЕРУЮЧОГО ВПЛИВУ ПУСКУ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ПОСЛІДОВНИМ ЗБУДЖЕННЯМ PDF
Василь Миколайович Карпенко, Микола Сафронович Нікорюк
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПРИНЦИП НЕВ’ЯЗКИ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ФРЕДГОЛЬМА І РОДУ МЕТОДОМ УСІЧЕНОГО SVD РОЗКЛАДУ PDF
Євген Юрійович Карпенко
МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ З М’ЯКИМИ МЕЖАМИ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА БЕССЕЛЯ—ЛЕЖАНДРА—ФУР’Є НА СЕГМЕНТІ ПОЛЯРНОЇ ОСІ PDF
Іван Михайлович Конет, Михайло Павлович Ленюк
КВАДРАТУРНИЙ АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ВОЛЬТЕРРИ З ВИРОДЖЕНИМИ ЯДРАМИ PDF
Олександр Михайлович Корнєєв, Володимир Анатолійович Федорчук
КОМПЛЕКС СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ СТЕГОАНАЛІЗУ PDF
В'ячеслав Юрійович Корольов, В'ячеслав Васильович Поліновський, В'ячеслав Анатолійович Герасименко, Максим Леонідович Горінштейн
ПРО РОЗВ'ЯЗАННЯ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТІ РОЗМІЩЕННЯ ДЖЕРЕЛА ТЕПЛА ПРИ ВІДОМИХ ЗНАЧЕННЯХ ЗОВНІШНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРНОЇ АНОМАЛІЇ В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB PDF (Русский)
Людмила Викторовна Мосенцова
ОСЕСИМЕТРИЧНА КОНТАКТНА ЗАДАЧА ТЕРМОПРУЖНОСТІ ПРО ТИСК ШТАМПА, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ, НА ПРУЖНИЙ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНИЙ ШАР PDF
Богдан Степанович Окрепкий, Андрій Миколайович Алілуйко
СИНТЕЗ ЗАКОНІВ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ВИРАЖЕНИМ ЗАПІЗНЕННЯМ PDF (Русский)
Сергей Анатольевич Положаенко
МОДЕЛЬ СЕМАНТИЧЕСКОГО РЕПОЗИТОРИЯ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТАЛА МОНУ PDF
Наталья Владимировна Рябова, Анна Александровна Козополянская, Ольга Васильевна Шубкина, Сергей Анатольевич Гринев
ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛІВ АКУСТИЧНИХ ЕМІСІЙ PDF (Русский)
Александр Алексеевич Сытник, Оксана Андреевна Наконечная
АНАЛІЗ СПОТВОРЕНЬ ДИСКРЕТНИХ СИГНАЛІВ В ЛІНІЯХ ЗВ'ЯЗКУ АСУ PDF (Русский)
Михаил Федорович Сопель
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Ігорівна Шаровалова, Ольга Олександрівна Мажара