2012

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 6

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 6
АНАЛІЗ СХЕМ МЕТОДУ БАЗИСНИХ МАТРИЦЬ СТОСОВНО НЕВИЗНАЧЕНИХ СИСТЕМ PDF (Русский)
Всеволод Александрович Богаенко, Владимир Иванович Кудин
КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СИСТЕМИ «СВЕРДЛОВИНИ-ТРІЩИНИ» ПРИ ВИТІСНЕННІ ОДНІЄЇ РІДИНИ ІНШОЮ У ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ПЛАСТІ PDF
Андрій Ярославович Бомба, Алеся Михайлівна Сінчук, Сергій Вікторович Ярощак
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ МОДЕЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ВИПРОБУВАЛЬНИХ СТЕНДІВ СИЛОВИХ УСТАНОВОК PDF
Анатолій Федорович Верлань, Лідія Олексіївна Митько, Олександр Анатолійович Дячук, Володимир Анатолійович Федорчук
ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ В СТАЦІОНАРНІЙ ОДНОВИМІРНІЙ ЗАДАЧІ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ PDF
Анатолій Павлович Власюк, Ольга Миколаївна Багнюк
ФОРМУВАННЯ НЕПАРАМЕТРИЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДАТЧИКІВ В СИСТЕМАХ ВИМІРЮВАННЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ PDF (Русский)
Иван Олегович Горошко, Сергей Юрьевич Протасов, Александр Алексеевич Ситник
КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ КАНАЛІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ БАГАТОКАНАЛЬНИХ МЕТОДІВ ТЕРМОМЕТРІЇ ВИПРОМІНЕННЯ PDF
Наталія Євгенівна Гоц
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ДИФУЗІЇ ПІД ЧАС СПІКАННЯ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Тетяна Альбертівна Григорова, Віктор Павлович Ляшенко
АЛГОРИТМИ ЧИСЛОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛІВ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ PDF (Русский)
Виталий Иванович Гук, Оксана Андреевна Наконечная
ЛАНЦЮГОВО-ДРОБОВИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛІНІЙНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ВОЛЬТЕРРИ ІІ РОДУ PDF
Віталій Анатолійович Іванюк
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ «ВИКЛАДАЧ — КОМП’ЮТЕР — СТУДЕНТ» НА ОСНОВІ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИСНОВКУ PDF
Віктор Миколайович Кір'янов, Ірина Євгенівна Фільо
ЗАСТОСУВАННЯ МОДАЛЬНОЇ ЛОГІКИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ НА МОДЕЛЯХ ЗНАНЬ PDF
Олексій Єпіфанович Коваленко
МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ З М’ЯКИМИ МЕЖАМИ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЛЕЖАНДРА — ФУР'Є — БЕССЕЛЯ НА СЕГМЕНТІ ПОЛЯРНОЇ ОСІ PDF
Іван Михайлович Конет, Михайло Павлович Ленюк
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ Z-ПЕРЕТВОРЕННЯ PDF
Володимир Семенович Коновал, Володимир Іванович Мороз
УМОВИ АСИМПТОТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ В МОДЕЛЯХ РОСТУ ПАТОЛОГІЧНИХ УТВОРЕНЬ НА ОСНОВІ ДИНАМІКИ РІХАРДА PDF
Василь Петрович Марценюк, Ігор Євгенійович Андрущак, Оксана Андріївна Багрій-Заяць
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ХІМІЧНИХ РОЗЧИНІВ ТА НЕІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВ НА ПРОЦЕСИ КОНСОЛІДАЦІЇ ҐРУНТІВ В ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ PDF
Ольга Романівна Мічута
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ У ЗАДАЧАХ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ PDF (Русский)
Татьяна Александровна Носик
БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ КООРДИНАТ ЕЛЕКТРИЧНОГО РЕЖИМУ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ PDF
Роман Ярославович Паранчук, Ярослав Степанович Паранчук
ПРОГНОЗУВАННЯ ВОЛОГОСТІ НЕНАСИЧЕНОЇ ЗОНИ ҐРУНТУ НА ОСНОВІ NEO-FUZZY МЕРЕЖІ PDF
Володимир Йосипович Пастушенко, Анатасія Михайлівна Стеценко
ВИДАЛЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В РАМКАХ НАБЛИЖЕННЯ ІМОВІРНІСНОГО РОЗПОДІЛУ ПО АБРАЗИВНО-ДИФУЗІЙНІЙ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЗНОСУ ПО НАЙБІЛЬШ ОБМЕЖЕНОМУ ХАРАКТЕРУ РОЗПОДІЛУ PDF (English)
Vadym Vasilevich Romanyuk, Sergey Stanislavovich Kovalchuk
АНАЛІЗ ТОПОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ В ЕНЕРГЕТИЦІ З УРАХУВАННЯМ ФОРМУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ PDF (Русский)
Михаил Федорович Сопель
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ КВАДРАТУРНИХ ФОРМУЛ ВІДКРИТОГО ТИПУ PDF (Русский)
Владимир Александрович Тихоход
КЕРОВАНІСТЬ ПРОСТОРОВО-РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ PDF (Русский)
Виктор Константинович Толстых
ПОШУК АДАПТИВНИХ МЕТОДІВ ІМУНІЗАЦІЇ З ВИСОКИМ РІВНЕМ ШУМУ, ЗАЯВУ ПРО НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕМЕТРІЄЮ PDF (English)
Ozgur Ustun, Murat Yilmaz, Parviz Ali Zada, Vladimyr Fedorchuk
ВЛАСТИВОСТІ УМОВНИХ ЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СТОХАСТИЧНИХ СИГНАЛІВ PDF
Михайло Євгенович Фриз
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ТЬЮТОРА ДЛЯ ВРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УЧНІВ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ НАВЧАННЯ PDF (Русский)
Юрий Олегович Фуртат
МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ РІДИН МЕТОДОМ SPH НА БАЗІ ВІДЕОАДАПТЕРІВ PDF (Русский)
Светлана Игорович Шаповалова, Андрей Анатольевич Форсюк