2013

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 8

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 8
МУЛЬТИАГЕНТНИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ВИТЯЖОК У ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ PDF
Всеволод Олександрович Богаєнко
ПРО ОДИН ЧИСЛОВИЙ МЕТОД КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ БАГАТОФАЗНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В НАФТОГАЗОВИХ ПЛАСТАХ PDF
Андрій Ярославович Бомба, Сергій Вікторович Ярощак
ПРО ОДИН СПОСІБ ПОБУДОВИ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ PDF (Русский)
Андрей Анатольевич Верлань
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО- ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БАГАТОШАРОВОГО ҐРУНТОВОГО МАСИВУ ЗА НАЯВНОСТІ РІВНЯ ҐРУНТОВИХ ВОД ТА ВПЛИВУ ТЕПЛО-МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ В ОДНОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ PDF
Анатолій Павлович Власюк, Наталія Анатоліївна Федорчук
МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВНИХ ПРОЦЕСІВ У НАПІВОБМЕЖЕНОМУ КУСКОВО-ОДНОРІДНОМУ КЛИНОВИДНОМУ СУЦІЛЬНОМУ ЦИЛІНДРІ PDF
Андрій Петрович Громик, Іван Михайлович Конет
ЗАСТОСУВАННЯ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ДРЕЙФУ ФУНКЦІЇ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТЕРМОПАР PDF
Валерій Олександрович Єрьоменко, Орест Володимирович Кочан
СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДАТНИХ ФУНКЦІЙ ПРИЙМАЧА ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ PDF (Русский)
Виталий Анатольевич Иванюк, Наталия Леонидовна Костьян, Александр Иванович Махович
КОМПЛЕКС КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ PDF
Костянтин Миколайович Ключка
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАДАЧІ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ІНТЕГРАЛЬНІЙ ПОСТАНОВЦІ PDF (Русский)
Людмила Викторовна Мосенцова, Оксана Андреевна Наконечная
АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕХІДНОГО ПРОЦЕСУ ПУСКУ ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ НЕЗАЛЕЖНОГО ЗБУДЖЕННЯ ДО КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ ВИЩЕ ОСНОВНОЇ PDF
Микола Сафронович Нікорюк, Василь Миколайович Карпенко
ІНТЕГРАЛЬНІ МАКРОМОДЕЛІ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
Олександр Олексійович Ситник, Сергій Юрійович Протасов, Володимир Анатолійович Федорчук
МЕТОД ДОМЕННИХ МОДЕЛЕЙ СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КАДРІВ У РОЗВИТКУ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ PDF (English)
Myhail Fedorovich Sopel, Dimiter Georgiev Velev, Yuriy Olegovich Furtat
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАСОБІВ АДАПТАЦІЇ КОРИСТУВАЦЬКИХ ІНТЕРФЕЙСІВ ДО КОГНІТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОРИСТУВАЧІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ PDF
Юрій Олегович Фуртат
«ПАРАДОКС ЗЕНКЕВИЧА» НА ТРИКУТНОМУ КІНЦЕВОМУ ЕЛЕМЕНТІ PDF (Русский)
Анатолий Никифорович Хомченко, Екатерина Викторовна Рым