2013

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 9

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 9
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РУХУ СОЛІТОНА В АНІЗОТРОПНОМУ ПРУЖНОМУ ТІЛІ ЗМІННОЇ ГУСТИНИ PDF
Андрій Ярославович Бомба
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ СТРУКТУРИ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ЗАХИСТОМ І АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ КОНТРОЛЮ PDF (Русский)
Андрей Анатольевич Верлань
ОЦІНКА ПОХИБОК РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ВОЛЬТЕРРИ ІІ РОДУ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРАЛЬНИХ НЕРІВНОСТЕЙ PDF
Дмитро Анатолійович Верлань, Крістіна Сергіївна Чевська
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ ПРИ НАГНІТАННІ В НЬОГО В’ЯЖУЧОГО РОЗЧИНУ В ОДНОВИМІРНІЙ ПОСТАНОВЦІ PDF
Анатолій Павлович Власюк, Тарас Андрійович Дроздовский
МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВНИХ ПРОЦЕСІВ У НАПІВОБМЕЖЕНОМУ КУСКОВО-ОДНОРІДНОМУ КЛИНОВИДНОМУ ПОРОЖНИСТОМУ ЦИЛІНДРІ PDF
Андрій Петрович Громик, Іван Михайлович Конет
THE METHOD AND ALGORITHMS FOR IDENTIFICATION OF DYNAMIC OBJECTS ON BASIS OF INTEGRAL EQUATIONS PDF (English)
Aleksandr Anatolievich Diachuk, Nataliya Leonidovna Kostyan, Aleksandr Alekseevich Sytnik, Feruza Arslanbekovna Halmuhametova
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ УЧНЯ В НАВЧАЛЬНИХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВІ ТЕСТІВ PDF (Русский)
Мажид Меликович Каримов, Юрий Олегович Фуртат, Севара Миразизовна Сагатова
ПОБУДОВА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ БІФУРКАЦІЄЮ В МОДЕЛІ ХОДЖКІНА-ХАКСЛІ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ МАКСИМУМУ PDF
Василь Петрович Марценюк, Зоряна Василівна Майхрук
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЇ В БАГАТОШАРОВИХ ОКСИДНИХ НАНОПОКРИТТЯХ PDF
Михайло Романович Петрик, Петро Михайлович Василюк, Надія Василівна Бабій, Оксана Юліанівна Петрик
ЯКІСНИЙ АНАЛІЗМАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ І ПРИСТРОЇВ ПЕРВИННОЇ ОБРОБКИ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ НА ОСНОВІ УЗАГАЛЬНЕНИХ МОДЕЛЕЙ PDF (English)
Sergey Anatolievich Polozhaenko
СТВОРЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА PDF (English)
Vladimir Anatolievich Fedorchuk, Aleksandr Ivanovich Mahovych