2014

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 10

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 10
Застосування методів багатокритеріального прийняття рішень при відборі абітурієнтів PDF
Володимир Євгенович Бахрушин, Олексій Володимирович Бахрушин
Особливості програмних засобів персоналізації навчального процесу PDF
Майя Володимирівна Білокопитова
Методи комплексного аналізу при моделюванні трифазної фільтрації в нафтогазових пластах PDF
Андрій Ярославович Бомба, Сергій Вікторович Ярощак
Математичне моделювання нелінійних процесів динаміки в'язкопружних пластин в потоці газу PDF (Русский)
Анатолій Федорович Верлань, Бахтіяр Ялімович Худаяров
Деякі особливості чисельної реалізації нелінійних інтегральних моделей динамічних об'єктів PDF (Русский)
Дмитро Анатолійович Верлань, Сергій Юрійович Протасов
Чисельне моделювання масоперенесення сольових розчинів у ненасичених шаруватих ґрунтах PDF
Анатолій Павлович Власюк, Тетяна Павлівна Цвєткова
Моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі PDF
Андрій Петрович Громик
Комп'ютерна реалізація детермінованого способу ідентифікації інтегральних моделей нелінійних динамічних об’єктів PDF
Віталій Анатолійович Іванюк, Вадим Віталійович Понеділок, Віолета Андріївна Грищук
Організація програмних засобів діагностичної обробки сигналів акустичної емісії PDF (Русский)
Рано Мархазітовна Ірмухаметова, Оксана Андріївна Наконечна
Реалізація інтегрального методу для аналізу стійкості електроенергетичних систем PDF
Володимир Семенович Коновал, Володимир Іванович Мороз
Основні форми та особливості явних інтегральних динамічних моделей PDF (Русский)
Наталія Леонідівна Костьян
Математичне моделювання впливу на надлишкові напори наявності зони вимиву в ґрунтовій греблі з водоводом PDF
Наталія Віталіївна Медвідь, Петро Миколайович Мартинюк
Аналіз реалізацій методів визначення кута при обробці сигналів з індукційних давачів кута PDF
Володимир Іванович Мороз, Петро Андрійович Болкот, Ігор Філатович Снітков, Костянтин Ігорович Снітков
Моделювання процесів і систем комп'ютерної інтерпретації експериментальних залежностей з використанням методу модельних експериментів PDF (Русский)
Людмила Вікторівна Мосенцова
Розробка алгоритму зміни напруги задатчика інтенсивності системи автоматичного керування електропривода бурової лебідки ЛБ 650 Е PDF
Микола Сафронович Нікорюк, Василь Миколайович Карпенко
Синтез контуру оптимального релейного регулювання швидкістю для великого оптичного телескопа PDF
Віра Миколаївна Оксентюк
Задача складання розкладу виконання завдань паралельними приладами з метою мінімізації максимуму відхилення від директивного терміну моментів завершення приладами усіх завдань PDF
Олександр Анатолійович Павлов, Олена Григорівна Жданова, Майя Олегівна Сперкач
Оптимальна стабілізація координат електричного режиму дугової сталеплавильної печі на основі нечітких регуляторів PDF
Ярослав Степанович Паранчук, Роман Ярославович Паранчук, Володимир Богданович Цяпа, Сергій Юрійович Яцута
Моделювання та ідентифікація параметрів процесів дифузійного перенесення в багатошарових оксидних наноплівках PDF
Михайло Романович Петрик, Дмитро Михайлович Михалик, Микола Іванович Шинкарик, Оксана Юліанівна Петрик, Надія Василівна Бабій
Математичне моделювання процесів первинної переробки сирих вуглеводнів PDF
Сергій Анатолійович Положаєнко, Юрій Васильович Григоренко
Дослідження динаміки нестаціонарних теплових процесів із симетричними граничними умовами методом перерізів PDF
Володимир Анатолійович Федорчук, Олександр Іванович Махович
Про деякі підходи до персоналізації щодо організації інтерфейсу користувача в автоматизованих системах PDF (English)
Yuriy Olegovich Furtat, Olexandr Anatolievich Dyachuk
Модельний аналіз інтенсивності водного потоку при оцінці деформацій русла в місці обтікання донних гряд PDF
Ярослав Васильович Ходневич
Моделювання активного агента еротетичного діалогу PDF (Русский)
Ігор Олексійович Чмирь
Математична модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із складним загальним навантажувальним резервуванням PDF
Сергій Володимирович Щербовських