2014

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 11

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
Випуск 11
Моделювання зворотнього впливу характеристик процесу витіснення нафти на проникність пласта PDF
Андрій Ярославович Бомба, Олена Миколаївна Гладка
Алгоритми чисельної реалізації нелінійних інтегральних динамічних моделей з підвищеною точністю PDF (Русский)
Дмитро Анатолійович Верлань, Володимир Олександрович Тихоход
Знаходження невідомих параметрів джерела забруднення в одновимірних нестаціонарних задачах масопереносу PDF
Анатолій Павлович Власюк, Ольга Миколаївна Багнюк
Моделювання коливних процесів у кусково-однорідному клиновидному порожнистому циліндрі PDF
Андрій Петрович Громик
Аналітичне подання рядів Вольтерри на основі експериментальних даних PDF
Віталій Анатолійович Іванюк, Вадим Віталійович Понеділок
Методи математичного моделювання для вдосконалення кризового моніторингу оцінки якості поверхневих вод PDF
Павло Іванович Ковальчук, Андрій Васильович Герус
Використання методів математичного та експериментально-статистичного моделювання для оптимізації технологічних параметрів ультразвукового одержання полімерних композиційних матеріалів PDF
Олександр Євгенович Колосов, Володимир Іванович Сівецький, В'ячеслав Семенович Кривошеєв, Олена Петрівна Колосова
Комп’ютерне моделювання руху повітря по каналу насадки з використанням пакету Ansys Fluent PDF
Ігор Миколайович Кузьменко
Побудова апроксимаційної моделі Вольтерра нелінійної системи за допомогою багатоступеневих тестових сигналів PDF (Русский)
Моханад Махмуд Масрі
Вплив методів дискретизації передатних функцій на реалізацію цифрових систем з обмеженою розрядністю PDF
Володимир Іванович Мороз, Мар'ян Ігорович Сольський
Математичне моделювання перистальтичних процесів на основі решітчастого рівняння Больцмана PDF
Борис Борисович Нестеренко, Михайло Анатолійович Новаторський
Інструментальні засоби непараметричної ідентифікації нелінійних динамічних систем на основі моделей Вольтерра у частотній області PDF (English)
Vitaliy Danylovich Pavlenko, Victor Olexandrovich Cperanskiy
Програмні засоби комп’ютерного моделювання оцінювання параметрів негаусових корельованих випадкових процесів PDF
Володимир Васильович Палагін, Олександр Віталійович Івченко
Подання класу моделей аномальних дифузійних процесів на основі варіаційних нерівностей PDF (Русский)
Сергій Анатолійович Положаєнко, Омар Мухаяд Абдуллах
Математична модель процесу витіснення в багатокомпонентної системі з проміжним «агентом» PDF (Русский)
Сергій Анатолійович Положаєнко, Наталія Олексіївна Лисинко
Моделювання фільтрації газованої рідини як класу гетерогенних систем в докритичній області PDF (Русский)
Наталія Юріївна Постолатій, Ольга Іллівна Ямнюк
Моделювання стаціонарної фільтрації неньютонівських рідин у неоднорідному середовищі PDF
Віталій Святославович Савіч, Олена Олександрівна Ошовська
Особливості використання інтегральних моделей при дослідженні електроприводу з розподіленою механічною ланкою PDF
Володимир Анатолійович Федорчук, Олександр Іванович Махович
Людиноподібні діалогові агенти PDF (English)
Igor Alexeevich Chmir
Моделювання фрагмента простору станів для тестування евристичних стратегій пошуку PDF (Русский)
Світлана Ігорівна Шаповалова
Про подання нелінійних функцій рядами часткової потужності PDF (English)
Andrey Anatolievich Verlan, Jo Sterten
Функціональні особливості та структура програмних засобів персоналізації навчального плану PDF
Майя Володимирівна Білокопитова