2017

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 15

DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2017-15

Зміст

Статті

Титульні сторінки PDF
  1-4
О поиске оптимальной стратегии развития электроэнергетической системы PDF (Русский)
Анатолий Соломонович Апарцин, Евгения Владимировна Маркова, Инна Владимировна Сидлер, Виктор Васильевич Труфанов 5-10
Методи оптимізації узагальнених динамічних моделей В. М. Глушкова PDF
Іван Васильович Бейко, Олеся Вікторівна Щирба 11-17
Уолша-подобные системы секвентных функций PDF (Русский)
Анатолий Якович Белецкий 17-24
Розв’язання перевизначеної системи трансцендентних рівнянь з використанням диференціальної еволюції PDF
Лариса Петрівна Вакал, Євген Сергійович Вакал 24-30
Підхід до вибору опорних перерізів в інтерполяційному методі редукції моделей об’єктів із розподіленими параметрами PDF
Анатолій Федорович Верлань, Олександр Іванович Махович 30-36
On the Choice of Numerical Methods for Solving Dynamic Equations for Control Systems with Embedded Calculating Tools PDF (English)
Andriy Verlan, Volodymyr Fedorchuk 37-42
Модифікований метод обчислення порядку еліптичних кривих PDF
Роман Сергійович Ганзя 43-48
Економетричний аналіз показників інфляції в Україні за даними 2000–2015 років PDF
Надія Валентинівна Гибкіна, Максим Вікторович Сидоров, Олександра Володимирівна Стороженко 49-55
Моделі поведінки фірм ринку природного газу PDF
Василь Михайлович Горбачук, Олександр Олександрович Морозов, Петро Григорович Неботов 55-61
Метод обернених операторів відновлення сигналів на вході лінійних динамічних систем, що задані передатними функціями PDF
Віталій Анатолійович Іванюк, Олександр Анатолійович Дячук, Вадим Віталійович Понеділок 62-67
Загальний алгоритм визначення впливу економічних зрушень на базі балансних моделей PDF
Елеонора Петрівна Карпець, Віктор Миколайович Кузьменко 67-72
Метод розширення набору модулів модифікованої досконалої форми системи залишкових класів PDF
Михайло Миколайович Касянчук, Ігор Зіновійович Якименко, Степан Володимирович Івасьєв, Богдан Олексійович Маслияк 73-78
Оптимізація NTRU подібного алгоритму для несиметричного шифрування з «незручними параметрами» PDF
Олена Григорівна Качко, Лідія Вікторівна Макутоніна, Ольга Сергіївна Акользіна 79-85
Аналіз математичних моделей процесів зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі PDF
Богдан Ярославович Корнієнко 86-91
Асимптотичні оцінки універсального хешування за алгебричними кривими PDF
Євген Володимирович Котух 92-97
Оптимізація структурних рішень комбінаційних суматорів згідно критеріїв мінімальної часової, апаратної та структурної складності PDF
Борис Борисович Круліковський, Ганна Володимирівна Возна, Володимир Михайлович Грига, Аліна Ярославівна Давлетова 97-103
Блокчейн и криптовалюты на основании «доказательства точности» PDF (Русский)
Антон Михайлович Кудин 104-108
Кодові криптосистеми для постквантового застосування PDF
Олександр Олександрович Кузнецов, Андрій Іванович Пушкарьов, Юрій Іванович Горбенко 109-115
Оптимізація перспективних алгоритмів симетричного блочного перетворення по критеріям швидкодії і стійкості PDF
Костянтин Євгенійович Лисицький 115-120
Застосування задачі розподілу ресурсів в системах захисту інформації PDF
Наталія Олександрівна Маслова 120-125
Підстановки для підвищення ефективності програмної реалізації алгоритмів, які використовують знаково-цифрові представлення PDF
Оксана Анатоліївна Мельникова, Аліна Олегівна Маслєннікова 126-132
Численно-аналитический алгоритм интерпретации в задаче восстановления сигнала PDF (Русский)
Людмила Викторовна Мосенцова 132-137
Інформаційні моделі оператора комп’ютеризованої системи як суб’єкта права PDF
Любов Михайлівна Николайчук, Анна Тарасівна Вирховська 138-143
Методи міжбазисних перетворень багаторозрядних кодів теоретико-числових базисів Радемахера – Крестенсона PDF
Ярослав Миколайович Николайчук, Орест Ігорович Волинський, Петро Володимирович Гуменний, Тарас Ігорович Пастух 143-149
Системи лінійних рівнянь зі спотвореними правими частинами над скінченними кільцями PDF
Антон Миколайович Олексійчук, Сергій Михайлович Ігнатенко, Михайло Васильович Поремський 150-155
Модифікований ACO алгоритм побудови календарного плану виконання договорів PDF
Ганна Вікторівна Олійник, Сергій Віталійович Грибков 156-162
Порівняльний аналіз доказу виконаної роботи та візантійської відмовостійкості PDF
Олександр Олександрович Перекопський 162-167
Метод відновлення 3D об’єкта з використанням поліноміальної інтерфлетації PDF
Юлія Ігорівна Першина, Олександр Володимирович Шилін 167-173
Система автоматизованого проектування інтерактивної взаємодії оператора комп’ютеризованого керування багатопараметричним об’єктом на основі образно-кластерної моделі PDF
Ігор Романович Пітух, Галина Ярославівна Процюк, Василь Романович Процюк, Іван Богданович Албанський 173-179
Расчет числа образующих полиномов для регистров сдвига с нелинейной обратной связью с нелинейностью произвольного по-рядка PDF (Русский)
Николай Aлександрович Полуяненко 179-185
Стан, методика та проміжні підсумки розробки проектів постквантових криптографічних примітивів PDF
Володимир Андрійович Пономар 185-191
Аналіз вимог та моделей безпеки для постквантової криптографії PDF
Олександр Володимирович Потій, Катерина Володимирівна Ісірова 192-197
Математична модель агрегації даних в соціальних медіа PDF
Ілона Анатоліївна Ревенчук 197-203
Малоресурсний симетричний блоковий шифр «Кипарис» — сутність та основні властивості PDF
Марія Юріївна Родінко 203-208
Алгоритм опрацювання даних та компоненти спецпроцесора релейного захисту високовольтних ліній електропересилань PDF
Ігор Олександрович Сабадаш, Олег Петрович Люра 209-215
Визначення оцінки сумарного кореляційного взаємовпливу періодичних процесів з багатократним повторенням та представленням в полярній системі координат PDF
Андрій Ігорович Сегін 215-221
К идентификации ядер Вольтерры в нестационарных интегральных моделях динамических систем PDF (Русский)
Светлана Витальевна Солодуша 222-227
Regularized Methods of Noisy Signals Differentiation in Real Time PDF (English)
Jo Sterten, Yuriy Furtat 228-233
Масштабні атаки на децентралізовані системи, що побудовані на однорангових пірингових мережах PDF
Павло Ігорович Стеценко 233-238
Структура групи точок кривої Едвардса, що не містить точок восьмого порядку PDF
Олександр Борисович Теліженко 239-244
Структура та системні характеристики спецпроцесорів визначення Хеммінгової віддалі реалізованих в різних теоретико-числових базисах PDF
Ростислав Богданович Трембач, Богдан Ростиславович Трембач, Андрій Ігорович Сидор, Ганна Володимирівна Возна 244-250
Завадостійка передача захищених пакетів даних в інформаційно-ефективних радіомережах PDF
Богдан Михайлович Шевчук 255-261
Аналіз складності реалізацій криптосистем на групах PDF
Геннадій Зайдулович Халімов 250-255