2017

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Випуск 15

Зміст

Статті

Типульні сторінки PDF
Випуск 15
О поиске оптимальной стратегии развития электроэнергетической системы PDF (Русский)
Анатолий Соломонович Апарцин, Евгения Владимировна Маркова, Инна Владимировна Сидлер, Виктор Васильевич Труфанов
Методи оптимізації узагальнених динамічних моделей В. М. Глушкова PDF
Іван Васильович Бейко, Олеся Вікторівна Щирба
Уолша-подобные системы секвентных функций PDF (Русский)
Анатолий Якович Белецкий
Розв’язання перевизначеної системи трансцендентних рівнянь з використанням диференціальної еволюції PDF
Лариса Петрівна Вакал, Євген Сергійович Вакал
Підхід до вибору опорних перерізів в інтерполяційному методі редукції моделей об’єктів із розподіленими параметрами PDF
Анатолій Федорович Верлань, Олександр Іванович Махович
On the Choice of Numerical Methods for Solving Dynamic Equations for Control Systems with Embedded Calculating Tools PDF (English)
Andriy Verlan, Volodymyr Fedorchuk
Модифікований метод обчислення порядку еліптичних кривих PDF
Роман Сергійович Ганзя
Економетричний аналіз показників інфляції в Україні за даними 2000–2015 років PDF
Надія Валентинівна Гибкіна, Максим Вікторович Сидоров, Олександра Володимирівна Стороженко
Моделі поведінки фірм ринку природного газу PDF
Василь Михайлович Горбачук, Олександр Олександрович Морозов, Петро Григорович Неботов
Метод обернених операторів відновлення сигналів на вході лінійних динамічних систем, що задані передатними функціями PDF
Віталій Анатолійович Іванюк, Олександр Анатолійович Дячук, Вадим Віталійович Понеділок
Загальний алгоритм визначення впливу економічних зрушень на базі балансних моделей PDF
Елеонора Петрівна Карпець, Віктор Миколайович Кузьменко
Метод розширення набору модулів модифікованої досконалої форми системи залишкових класів PDF
Михайло Миколайович Касянчук, Ігор Зіновійович Якименко, Степан Володимирович Івасьєв, Богдан Олексійович Маслияк
Оптимізація NTRU подібного алгоритму для несиметричного шифрування з «незручними параметрами» PDF
Олена Григорівна Качко, Лідія Вікторівна Макутоніна, Ольга Сергіївна Акользіна
Аналіз математичних моделей процесів зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі PDF
Богдан Ярославович Корнієнко
Асимптотичні оцінки універсального хешування за алгебричними кривими PDF
Євген Володимирович Котух
Оптимізація структурних рішень комбінаційних суматорів згідно критеріїв мінімальної часової, апаратної та структурної складності PDF
Борис Борисович Круліковський, Ганна Володимирівна Возна, Володимир Михайлович Грига, Аліна Ярославівна Давлетова
Блокчейн и криптовалюты на основании «доказательства точности» PDF (Русский)
Антон Михайлович Кудин
Кодові криптосистеми для постквантового застосування PDF
Олександр Олександрович Кузнецов, Андрій Іванович Пушкарьов, Юрій Іванович Горбенко
Оптимізація перспективних алгоритмів симетричного блочного перетворення по критеріям швидкодії і стійкості PDF
Костянтин Євгенійович Лисицький
Застосування задачі розподілу ресурсів в системах захисту інформації PDF
Наталія Олександрівна Маслова
Підстановки для підвищення ефективності програмної реалізації алгоритмів, які використовують знаково-цифрові представлення PDF
Оксана Анатоліївна Мельникова, Аліна Олегівна Маслєннікова
Численно-аналитический алгоритм интерпретации в задаче восстановления сигнала PDF (Русский)
Людмила Викторовна Мосенцова
Інформаційні моделі оператора комп’ютеризованої системи як суб’єкта права PDF
Любов Михайлівна Николайчук, Анна Тарасівна Вирховська
Методи міжбазисних перетворень багаторозрядних кодів теоретико-числових базисів Радемахера – Крестенсона PDF
Ярослав Миколайович Николайчук, Орест Ігорович Волинський, Петро Володимирович Гуменний, Тарас Ігорович Пастух
Системи лінійних рівнянь зі спотвореними правими частинами над скінченними кільцями PDF
Антон Миколайович Олексійчук, Сергій Михайлович Ігнатенко, Михайло Васильович Поремський
Модифікований ACO алгоритм побудови календарного плану виконання договорів PDF
Ганна Вікторівна Олійник, Сергій Віталійович Грибков
Порівняльний аналіз доказу виконаної роботи та візантійської відмовостійкості PDF
Олександр Олександрович Перекопський
Метод відновлення 3D об’єкта з використанням поліноміальної інтерфлетації PDF
Юлія Ігорівна Першина, Олександр Володимирович Шилін
Система автоматизованого проектування інтерактивної взаємодії оператора комп’ютеризованого керування багатопараметричним об’єктом на основі образно-кластерної моделі PDF
Ігор Романович Пітух, Галина Ярославівна Процюк, Василь Романович Процюк, Іван Богданович Албанський
Расчет числа образующих полиномов для регистров сдвига с нелинейной обратной связью с нелинейностью произвольного по-рядка PDF (Русский)
Николай Aлександрович Полуяненко
Стан, методика та проміжні підсумки розробки проектів постквантових криптографічних примітивів PDF
Володимир Андрійович Пономар
Стан, методика та проміжні підсумки розробки проектів постквантових криптографічних примітивів PDF
Володимир Андрійович Пономар
Аналіз вимог та моделей безпеки для постквантової криптографії PDF
Олександр Володимирович Потій, Катерина Володимирівна Ісірова
Математична модель агрегації даних в соціальних медіа PDF
Ілона Анатоліївна Ревенчук
Малоресурсний симетричний блоковий шифр «Кипарис» — сутність та основні властивості PDF
Марія Юріївна Родінко
Алгоритм опрацювання даних та компоненти спецпроцесора релейного захисту високовольтних ліній електропересилань PDF
Ігор Олександрович Сабадаш, Олег Петрович Люра
Визначення оцінки сумарного кореляційного взаємовпливу періодичних процесів з багатократним повторенням та представленням в полярній системі координат PDF
Андрій Ігорович Сегін
К идентификации ядер Вольтерры в нестационарных интегральных моделях динамических систем PDF (Русский)
Светлана Витальевна Солодуша
Regularized Methods of Noisy Signals Differentiation in Real Time PDF (English)
Jo Sterten, Yuriy Furtat
Масштабні атаки на децентралізовані системи, що побудовані на однорангових пірингових мережах PDF
Павло Ігорович Стеценко
Структура групи точок кривої Едвардса, що не містить точок восьмого порядку PDF
Олександр Борисович Теліженко
Структура та системні характеристики спецпроцесорів визначення Хеммінгової віддалі реалізованих в різних теоретико-числових базисах PDF
Ростислав Богданович Трембач, Богдан Ростиславович Трембач, Андрій Ігорович Сидор, Ганна Володимирівна Возна
Аналіз складності реалізацій криптосистем на групах PDF
Геннадій Зайдулович Халімов
Завадостійка передача захищених пакетів даних в інформаційно-ефективних радіомережах PDF
Богдан Михайлович Шевчук