Інформація про автора

Верлань, Андрій Анатолійович, НТУУ “КПІ”, м. Київ, Україна