Інформація про автора

Стадник, Марія Андріївна, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна