Інформація про автора

Фриз, Михайло Євгенович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна