Інформація про автора

Сасс, Тарас Стефанович, Українська Академія друкарства, м. Львів, Україна