Інформація про автора

Halmuhamedova, Feruza Arslanbekovna, Tashkent State Tehnical University, Tashkent, Узбекистан