Інформація про автора

Romanyuk, Vadym Vasilevich, Khmelnitskiy National University, Khmelnitskiy, Україна