Про журнал

Категорія видання: «Б»

(наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.)

Галузь та проблематика

У збірнику публікуються результати наукових досліджень в галузі математичного та комп'ютерного моделювання, методів дослідження об'єктів та процесів, що в них відбуваються з використанням їх математичних моделей.

Процес рецензування

Статті, які надходять до редакції, рецензуються членами редакційної колегії та відомими фахівцями з проблематики дослідження.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу.

Історія журналу

Збірник наукових праць засновано у 2008 році Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України та Кам'янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка.

Першу редколегію очолював член-кор. НАПН України, доктор технічних наук, професор А.Ф.Верлань. До складу редколегії входили: доктор фізико-математичних наук, професор О.М.Хіміч (заступник відповідального редактора); член-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор В.П.Боюн; член-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор В.В.Васильєв; член-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор В.К.Задірака; доктор технічних наук, професор Б.Б.Нестеренко; доктор технічних наук, професор І.І.Водяник.

З 2009 по 2010 роки редакційну колегію збірника очолював член-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор В.В.Скопецький.

З 2010 р. по 2017 р. редакційну колегію очолював дійсний член НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Ю.Г.Кривонос.

З 2017 р. по теперішній час редакційну колегію очолює  академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор О. М. Хіміч