DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2017-15.11-17

Методи оптимізації узагальнених динамічних моделей В. М. Глушкова

Іван Васильович Бейко, Олеся Вікторівна Щирба

Анотація


У даній роботі узагальнюються макромоделі В.М. Глушкова на випадок керованих алгебро-інтегро-диференціальних рівнянь із частинними похідними і розвиваються методи асимптотично-розв’язуючих операторів для побудови узагальнених розв’язків з використанням швидкозбіжних алгоритмів внутрішньої точки

Повний текст:

PDF

Посилання


Глушков В. М. Об одном классе динамических макроэкономических моделей. Управляющие системы и машины. 1977. № 2. С. 3–6.

Иванов В. В., Бесараб П. Н., Людвиченко В. О. О пакете программ для численной реализации двупродуктовой модели развивающихся систем. УСиМ. 1981. № 5. С. 109–111.

Иванов В. В., Бейко М. Ф. Численное построение оптимального управления для многомерного варианта модели В.М. Глушкова. Вычислительная и прикладная математика. 1981. Вып. 45. С. 118–121.

Бейко І. В., Зінько П. М., Наконечний О. Г. Задачі, методи і алгоритми оптимізації: навч. посібник, 2-ге вид. перероб. Київ: ВПЦ «Київський університет». 2012. 799 с.

Maurer H. First and second order sufficient optimality conditions in mathematical programming and optimal control. Math. Programming Study, 14. 1981. P. 163–177.