DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2017-15.62-67

Метод обернених операторів відновлення сигналів на вході лінійних динамічних систем, що задані передатними функціями

Віталій Анатолійович Іванюк, Олександр Анатолійович Дячук, Вадим Віталійович Понеділок

Анотація


У статті розглянуто способи відновлення сигналів на вході лінійних динамічних систем, що задані дробово-раціональними передатними функціями на основі методу обернених операторів. Запропоновано способи регуляризації для пошуку оберненого оператора системи. Побудовано структурні схеми оберненого оператора в середовищі Simulink

Повний текст:

PDF

Посилання


Вашны Е. Г. Динамика измерительных цепей: пер. с нем. М.: Энергия, 1969. 288 с.

Веремей Е. И. Линейные системы с обратной связью: учеб. пособие для вузов. СПб.: Лань, 2013. 448 с.

Верлань А. Ф., Максимович Н. А. Применение метода обратных операто-ров для компьютерного восстановления сигнала инерционного измерительного прибора. Электронное моделирование. 2001. 23, № 4. С. 14–26.

Верлань Д. А., Фуртат Ю. О. Способи розв’язання інтегрального рівняння Вольтерра І роду з виродженим ядром в задачах відновлення вхідних сигналів динамічних об’єктів. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць. Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 13. С. 61–65.

Верлань А. Ф., Абдусатаров Б. Б., Игнатченко А. А., Максимович Н. А. Методы и устройства интерпретации экспериментальных зависимостей при исследовании и контроле энергетических процессов. К.: Наукова думка, 1993. 208 с.

Теория автоматического управления: учебник для вузов: под ред. А. В. Нетушила. М.: Высш. шк., 1976. 400 с.