DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2017-15.115-120

Оптимізація перспективних алгоритмів симетричного блочного перетворення по критеріям швидкодії і стійкості

Костянтин Євгенійович Лисицький

Анотація


Розглядаються принципи побудови шифру Rijndael, застосовані розробниками, що дозволили цього шифру зайняти лідируючі позиції в технологіях проектування та розробки блокових симетричних шифрів. Як друга прогресивна розробка відзначається шифр IDEA NXT. Наводяться результати аналізу перспективності рішень, прийнятих у цих розробках. Відзначається, що, незважаючи на їх новизну і досягнуті високі показники ефективності розглянутих рішень, дослідження, проведені останнім часом, свідчать про можливості їх подальшого поліпшення, про можливості побудови більш досконалої конструкції шифрувального перетворення. Ці можливості враховані в запропонованій новій концепції проектування блочних симетричних шифрів, що будується на ряді висунутих положень. Її реалізація демонструється на прикладі розробки однієї з нових конструкцій шифру і його модифікації, побудованих на основі використання принципів керованих підстановлювальних перетворень. Запропоновані конструкція за простотою і прозорістю рішень, за показниками доказової стійкості до атак диференціального і лінійного криптоаналізу, а також за показниками продуктивності не поступаються визнаному лідеру технологій блочного симетричного шифрування шифру Rijndael (AES), а по динаміці приходу шифру до стану випадкової підстановки вони перевершують практично всі відомі рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Пат. 111547 Україна, МПК (2016.01) G09C 1/00 H04L 9/06 (2006.01). Спосіб криптографічного перетворення двійкових даних (варіанти). Горбенко І. Д., Долгов В. І., Лисицька І. В. та інші (Україна); заявник АО ІІТ м. Харків. № a201500942; заявл. 06.02.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9. 20 с.

Пат. 111448 Україна, МПК H04L 29/14 (2006.01) H04L 9/14 (2006.01) H04L 9/06 (2006.01). Спосіб криптографічного перетворення двійкових даних. Горбенко І. Д., Долгов В. І., Лисицька І. В. та інші (Україна); заявник АО ІІТ м. Харків. № a201503976; заявл. 25.04.2015; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. 20 с.