DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2017-15.143-149

Методи міжбазисних перетворень багаторозрядних кодів теоретико-числових базисів Радемахера – Крестенсона

Ярослав Миколайович Николайчук, Орест Ігорович Волинський, Петро Володимирович Гуменний, Тарас Ігорович Пастух

Анотація


Наведено методи міжбазисних перетворень багаторозрядних кодів

Повний текст:

PDF

Посилання


Николайчук Я. М. Коди поля Галуа : теорія і застосування: монографія. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2012. 576 с.

Волинський О. І. Methods of interbase transformations are on the basis of the delimited scale of notation of remaining classes. Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application. 2009. № 4. Т 1. С. 314–317.

Волинський О. І. Вибір оптимальних наборів модулів для реалізації міжбазисного перетворювача Радемахера-Крестенсона. Праці міжнародної наукової конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)», присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В. М. Глушкова. Київ: Ін-ститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013р. С. 60–61.

Krulikovskyi B., Volynskyy O., Davletova A., Kimak V. Theoretical Founda-tions Synthesis of Components and Accelerators for Haars, Rademachers and Krestensons Basis Multidigit processors. Матеріали XІIІ-th Міжнародної науково-технічної конференції Досвід розробки та застосування приладотехнологічних САПР в мікроелектроніці CADSM. Видавництво Львівської політехніки. 2015. C.129–133.

Zadiraka Valeriy, Nykolaichuk Yaroslav. Computer technologies in information security. Petro Humenniy and others: Monograph. Ternopil: Kartblansh, 2015. 387 p.

Гуменний П. В. Теоретичні засади організації асоціативної пам’яті колективного користування на основі вертикально-інформаційної технології. Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький, 2015. № 4(227). С. 153–159.