DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2017-16.91-103

Розробка алгоритму формування перехідних процесів двигуна постійного струму з послідовним збудженням

Микола Сафронович Нікорюк, Василь Миколайович Карпенко

Анотація


У роботі розглянуті принципи формування перехідних процесів в системах автоматичного керування двигунів постійного струму з послідовним збудженням. Розроблений алгоритм формування напруги живлення дозволяє отримати бажаний закон зміни моменту двигуна, що обмежує динамічні навантаження в елементах кінематичних ланок


Повний текст:

PDF

Посилання


Носков В. И. Моделирование устройств системы управления асинхронным тяговым электроприводом дизель-поезда / В. И. Носков // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : збірник наукових праць. Тематичний випуск. Транспортне машинобудування. — Харків : НТУ «ХПІ», 2012. — № 20. — 144 с.

Карпенко В. Н. Розробка алгоритму формування керуючого впливу системи автоматичного керування електропривода бурової лебідки ЛБ 650 Е / В. Н. Карпенко, В. А. Есауленко, М. С. Нікорюк // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : збір. наук. праць. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. — Вип. 7. — С. 155–165.

Нікорюк М. С. Алгоритм формування перехідного процесу пуску двигуна постійного струму до кутової швидкості вище основної / М. С. Нікорюк, В. М. Карпенко // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : збір. наук. праць. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. — Вип. 8. — С. 89–98.

Нікорюк М.С., Карпенко В.М. Розробка алгоритму зміни напруги за датчика інтенсивності системи автоматичного керування електропривода бурової лебідки ЛБ-650 Е. / М. С. Нікорюк, В. М. Карпенко // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : збір. наук. праць. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. — Вип. 10. — С. 127–135.

Чиликин М. Г. Теория автоматизированного электропривода / М. Г. Чиликин, В. И. Ключев, А. С. Сандлер. — М. : Энергия, 1979. — 616 с.

Карпенко В. М. Підіймальний агрегат бурової установки (винахід) / В. М. Карпенко. — №20610.