Моделі оптимізації завантаження мережі розподілених ситуаційних центрів

Автор(и)

  • Олексій Єпифанович Коваленко Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, м. Київ, Ukraine
  • Володимир Леонідович Косолапов Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2020-21.102-113

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність створення та сформульовано математичну постановку задачі забезпечення технічної інтероперабельності в мережі розподілених ситуаційних центрів на основі конвергентних технологічних рішень. Технічна інтероперабельність розглядається в контексті оптимізації розподілу завдань ситуаційного управління між окремими ситуаційними центрами в розподіленій мережі та мінімізації часу обробки інформації. Для цього запропоновано модель та алгоритми оптимізації виконання завдань учасниками процесу ситуаційного управління в мережі розподілених ситуаційних центрів. Модель оптимізації технічної інтероперабельності представлена у формі задачі булевого цілочисельного програмування з пошуком локального екстремуму цільової функції. Інформаційно-аналітичний процес формується як запит, який визначає потребу в інформаційних ресурсах, аналітичних та експертних спроможностях та часі обслуговування в кожному локальному ситуаційному центрі. Задача оптимізації завантаження мережі розподілених ситуаційних центрів полягає у перерозподілі навантаження між вузлами мережі шляхом вирівнювання використання організаційних, людських, технічних та інформаційних ресурсів для своєчасного та якісного прийняття рішень в ситуаційних центрах, які обслуговують учасників процесу ситуаційного управління на різних рівнях. Задача мінімізації часу обслуговування в мережі розподілених ситуаційних центрів є двоїстою до задачі перерозподілу навантаження і розв’язується з використанням стохастичного квазіградієнтного методу проекції. Розроблені алгоритми розв’язання сформульованих задач та наведено тестовий приклад застосування. Показано потенціал подальшого вдосконалення ситуаційних систем управління стратегічним плануванням на основі управління спроможностями цільових систем.

Посилання

ISO/IEC 10746-2:2009. Information technology. Open distributed processing. URL: https://www.iso.org/ru/standard/55723.html.

ISO/IEC 24765:2017. Systems and Software Engineering. Vocabulary. URL:https://www.iso.org/standard/71952.html.

Коваленко О. Є. Композиційна конвергенція інформаційних технологій у системах ситуаційного управління на основі моделі знань предметної області. Математичне моделювання в економіці. 2019. Т. 16. №2. C. 39-44. DOI: 10.35350/2409-8876-2019-15-2-40-45.

New European Interoperability Framework (EIF). ISA². Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens. URL: https://ec.europa.eu/isa2/eif_en, https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/¬eif_bro-chure_final.pdf.

Глушков В. М. Введение в АСУ 2-е изд., испр. и доп. Киев : Техника, 1972. 320 с.

Морозов А. О., Косолапов В. Л., Отрішко О. В. Засоби інформаційного сервісу об'єктів інтелектуальної власності. Математичні машини і системи. 2002. № 3. С. 136-147.

European Interoperability Reference Architecture (EIRA). ISA². Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens. URL: https://joinup.ec.europa.eu/asset/eia/description.

Koulou A., Zemzami M., El Hami N., Elmir A., Hmina N. Optimization in collaborative information systems for an enhanced interoperability network. Int. J. Simul. Multidisci. Des. Optim. 2020. Vol. 11, 2. DOI: 10.1051/smdo/2019021.

Leal G., Guedria W., Panetto H. A semi-automated system for interoperability assessment: an ontology-based approach. Enterprise Information Systems. 2020. Vol. 14 (3). P. 308-333. DOI: 10.1080/17517575.2019.1678767.

Guédria W., Naudet Y., Chen D. Maturity Model for Enterprise Interoperability. Enterprise Information Systems. 2015. Vol. 9 (1). P. 1-28. DOI: 10.1080/17517575.2013.805246.

Gabriel da Silva Serapião Leal, Wided Guédria, Hervé Panetto. Interoperability Assessment: A Systematic Literature Review. Computers in Industry. 2019. Vol. 106. P. 111-132. DOI:10.1016/j.compind.2019.01.002.

Khisro J., Sundberg H. Enterprise interoperability development in multi relation collaborations: Success factors from the Danish electricity market. Enterprise Information Systems. 2018. DOI: 10.1080/17517575.2018.1528633.

Забродский В. А., Скурихин В. И. Оптимизация функционирования АСУ предприятием. Киев; Донецк: Вища школа, 1978. 136 с.

Ермольев Ю. М. Методы стохастического програмування. М.: Наука, 1976. 239 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-16