DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2008-1.100-109

ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ В ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ

Валентина Вікторівна Король, Дмитро Володимирович Стефанишин

Анотація


Наведені результати рішення задач параметричної ідентифікації математичних моделей процесів в гідроспорудах з використанням різних методів – “прямих методів” (методів звернення прямої задачі), методів “підстановки”, що зводилися до розв’язання серії прямих задач при варіюванні значень шуканих параметрів, та екстремальних методів, що базувалися на мінімізації нев’язки між розрахунковими даними та даними, отриманими при натурних спостереженнях.

Ключові слова


гідротехнічні споруди; математична модель; параметри (коефіцієнти) моделі; параметрична ідентифікація; пряма та зворотна задачі; чисельні методи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ивашинцов Д. А. и др. Параметрическая идентификация расчетных моделей гидротехнических сооружений. – СПб.: Изд-во ОАО “ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева”, 2001.

Беллендир Е. Н. и др. Вероятностные методы оценки надежности грунтовых гидротехнических сооружений. Том 2. – СПб.: Изд-во ОАО “ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева”, 2004.

Гроп Д. Методы идентификации систем. – М.: Мир, 1979.

Рубан А. И. Идентификация нелинейных динамических объектов на основе алгоритма чувствительности. – Томск: Томский университет, 1975.