ВИКОРИСТАННЯ БАЙЄСІВСЬКОГО ПІДХОДУ ПРИ УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ АВАРІЙ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ

Автор(и)

  • Катерина Геннадіївна Романчук Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. Степана Дем’янчука, м. Рівне, Ukraine
  • Дмитро Володимирович Стефанишин Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. Степана Дем’янчука, м. Рівне, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2008-1.149-155

Ключові слова:

байєсівський підхід, відмова, невизначеність, ризик аварій, складна система, структурна функція надійності.

Анотація

Пропонується метод оцінки та управління ризиками аварій в складних системах з використанням байєсівського перетворення ймовірностей в рамках системної теорії надійності. Метод дозволяє оцінювати повний ризик аварій в складній системі як суму ризиків від відмов окремих підсистем з врахуванням особливостей структурної функції надійності системи, та ідентифікувати події, з якими пов’язуються визначальні ризики як складові повного ризику системних аварій. Поставлена задача оптимізації структури системи й мінімізації сумарного ризику аварій в системі за умов дефіциту ресурсів, що направляються на цілі забезпечення її надійності та безпеки.

Посилання

Маршалл В. Основные опасности химических производств. – М.: Мир, 1989. – 672 с.

Векслер А. Б., Ивашинцов Д. А., Стефанишин Д. В. Надежность, социальная и экологическая безопасность гидротехнических объектов: оценка риска и принятие решений. – СПб.: Изд-во ОАО “ВНИИГ им Б. Е. Веденеева”, 2002. – 589 с.

Стефанишин Д. В. Моделювання системних ризиків в рамках байєсівського підходу // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Випуск 2(30). – Рівне: НУВГП, 2005. – С.83-90.

Kateryna G. Romanchuk, Dmytro V. Stefanyshyn. A method of estimation of total accident risks at systems // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008). Abstracts of Int. Conference. – Kyiv-Rivne, Ukraine, May 12-17, 2007. – P.30-32.

Барлоу Р., Прошан Ф. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность / Пер. с англ. – М.: Наука, 1984. – 327 с.

Райфа Г., Шлейфер Р. Прикладная теория статистических решений / Пер. с англ. А. К. Звонкина и др.; под ред. и с предисловием Ю. Н. Благовещенского. – М.: Статистика, 1977. – 306 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-05-23