МОДЕЛЮВАННЯ АДАПТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Михаил Федорович Ус Восточноевропейский университет экономики и менеджмента, г. Черкассы, Ukraine
  • наталия Леонидовна Костьян Восточноевропейский университет экономики и менеджмента, г. Черкассы, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2008-1.165-173

Ключові слова:

тьютор, когнитивный профиль, семантическая сеть, дефиниция, коэффициент значимости, коэффициент степени неопределенности.

Анотація

У роботі досліджуються методи адаптації інтелектуального тьютора до індивідуальних особливостей користувача в процесі електронного навчання. Для зберігання глибинної структури різних форм представлення інформації пропонується використовувати семантичну мережу ключових понять, що розроблена для конкретної предметної області знань. Для побудови семантичної мережі використана концепція об'єктно-орієнтованих баз даних. Проектування бази даних мережі реалізовано з використанням уніфікованої мови моделювання UML 2.0. Визначено параметри для подальшого розвитку семантичної мережі. Розроблений сценарій побудови схематичного опорного конспекту навчального матеріалу для одного з когнітивних типів користувача з метою підвищення ефективності навчання. Програмна реалізація алгоритму виконана з використанням мови структурованих запитів SQL і мови об'єктно-орієнтованого програмування Java.

Посилання

Инструменты анализа: Date Minig, Test Mining, Business Intelligence, CRM // www/exd/ru/gosts/to_ATEX.pdf.

Солсо Р. Л. Когнитивная психология / Пер. с англ. – М.: Тривола, 1996. – 600 с.: ил.

Когнитивное управление в интеллектуальных обучающих системах / А. Ф. Верлань, М. Ф. Ус, А. В. Пискун, В. А.Федорчук. – Черкассы: Редакционно-издательский отдел Черкасского института управления, 2002. – 104 с.

Гадецька З. М., Ус М. Ф., Костьян Н. Л., Ель-Мур П. А. Маркетингові методи моделювання і адаптації систем електронного навчання / Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергнтиці НАН України ім. Г. Є. Пухова. – К.: ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова, 2006. – Вип. 37. – С.1-3-110.

Войшвилло Е. К., Дегтярев М. Г. Логика. – М.: Владос, 1998. – 528 с.

Магазинник В Д. Структурирование информации человеком при принятии решений // Психологический журнал. – 1997. – T.18. – №1. – C.90-102.

Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. – М.: МГУ, 1972. – 312 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-06-05