DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2009-2.59-68

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАНУРЕННЯ БУКСИРУВАНИХ ПІДВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ШЛЯХОМ ЛАНЦЮГОВО-ДРОБОВОЇ АПРОКСИМАЦІЇ ПЕРЕДАТНИХ ФУНКЦІЙ

Віталій Анатолійович Іванюк

Анотація


В статті досліджується застосування методу ланцюгово-дробової апроксимації для побудови дробово-раціональних апроксимаційних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на прикладі моделювання процесу занурення буксируваних підводних об’єктів.

Ключові слова


передатна функція; об’єкти з розподіленими параметрами; ланцюгові дроби; апроксимація; буксирувані підводні об’єкти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бейтмен Г. Таблицы интегральных преобразований. Том І. Преобразования Фурье, Лапласа, Меллина / Г. Бейтмен, А. Эрдейи. — М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1969. — 344 с.

Джоунс У. Непрерывные дроби. Аналитическая теория и приложения / У. Джоунс, В. Трон // Пер. с анг. — М. : Мир, 1985. — 414 с.

Іванюк В. А. Ланцюгово-дробова апроксимація ірраціональних та трансцендентних передатних функцій об’єктів з розподіленими параметрами // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України / В. А. Іванюк. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. — Вип. 1. — С. 75—85.

Кувшинов Г. Е. Системы управления глубиной погружения буксируемых объектов / Г. Е. Кувшинов, Л. А. Наумов, К. В. Чупина. — Владивосток : Дальнаука, 2005. — 285 с.

Скоробогатько В. Я. Теория ветвящихся цепных дробей и ее применение в вычислительной математике / В. Я. Скоробогатько. — М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1983. — 312 с.

Федорчук В. А. Апроксимація трансцендентних передатних функцій гіперболічного типу ланцюговими дробами / В. А. Федорчук, В. А. Іванюк // Вестник Херсонского национального технического университета. Вып. 2(28). — Херсон : ХНТУ, 2007. — С. 353—358.