СЕМАНТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ЗМІННІ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Ольга Володимирівна Нечипоренко, Андрій Анатолійович Верлань, Юрій Олегович Фуртат

Анотація


Розглядаються проблеми представлення неформалізованих процедур в інформаційних технологіях. Неформалізовані процедури визначаються як процедури, які використовують змістовну інформацію, що задається змістом і значенням понять і суджень предметної області. Визначається логіко-лінгвістичний опис предметної області і відповідне йому логіко-семантичне представлення нечіткої системи. Розглядається задача класифікації та структуризації знань.

Ключові слова


неформалізована процедура; змістовна інформація; логіко-лінгвістичний опис; логіко-семантичне представлення; лінгвістична змінна.

Повний текст:

PDF

Посилання


Петров Ю. А. Культура мышления: методологические проблемы научно-педагогической науки / Ю. А. Петров. — М. : Изд-во МГУ, 1990. — 118 с.

Дородницын А. А. Информатика: предмет и задачи / А. А. Дородницын // Природа, 1985, № 2. — С. 26—29.

Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / под ред. Д. А. Поспелова. — М. : Наука, 1986. — 312 с.

Танака X. Модель нечеткой системы, основанная на логической структуре. — В кн.: Нечеткие множества и теория возможностей / X. Танака, Т. Цукияма, К. Асаи ; пер. с англ. ; под ред. Р. Р. Ягера. — М. : Радио и связь, 1986. — С. 186—189.

Романов А. А. Логико-семантическая модель причинно-следственных связей в нечеткой системе / А. А. Романов, Ю. И. Шемакин // НТИ. Сер. 2. Информационные процессы и системы, 1990, № 6. — С. 26—32.

Кузнецов В. Б. Представление ЭВМ неформальных процедур: продукционные системы / В. Б. Кузнецов ; с послесл. Д. А. Поспелова. — М. : Наука, 1989. — 160 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.