ОДИН МЕТОД МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИТІСНЕННЯ

Андрій Ярославович Бомба, Сергій Віталійович Ярощак

Анотація


Розроблено алгоритм числового розв’язання обернених модельних крайових задач типу «нагнітальна та експлуатаційна свердловини» на квазіконформні відображення, що автоматично вирішує проблему побудови рівномірної гідродинамічної сітки, знаходження положення границі розділу рідин у різні моменти часу та частки витісняючої рідини (води) у повній фільтраційній витраті (зокрема, часу початку та повного обводнення експлуатаційної свердловини).

Ключові слова


квазіконформні відображення; лінія розділу; гідродинамічна сітка; крайові задачі; витіснення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Zhangxin C. Computational Methods for Multiphase Flows in Porous Media (Computational Science and Engineering) / C. Zhangxin, H. Guanren, M. Yuanle. — Society for Industrial and Applied Mathematic. — 2006. — 531 p.

Currie I. G. Fundamental Mechanics of Fluids / I. G. Currie. — New York, Marcel Dekker, Inc. — 2003. — 525 p.

Тумашев Г. Г. К задаче о стягивании контура нефтеносности / Г. Г. Тумашев // уч. зап. КГУ: 113, кн. 10. — 1953. — С. 133—137.

Булыгин В. Я. К задаче об управлении движением контура нефтеносности / В. Я. Булыгин // уч. зап. КГУ: 115, кн. 12. — 1955. — С. 85—97.

Бомба А. Я. Нелінійні математичні моделі процесів геогідродинаміки / А. Я. Бомба, В. М. Булавацький, В. В. Скопецький. — К. : Наук. думка, 2007. — 308 с.

Бомба А. Я. Метод конформних відображень математичного моделювання процесів витіснення у нафтогазових пластах: прогнозування динаміки руху лінії розділу різнокольорових рідин / А. Я. Бомба, С. В. Ярощак // Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. Випуск 6 (15). — Рівне : РДГУ, 2009. — С. 20—35.

Лаврентьев М. А. Методы теории функции комплексного переменного / М. А. Лаврентьев, Б. В. Шабат. — М. : Наука, 1973. — 736 с.

Самарский А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. — М. : Наука, 1983. — 616 с.

Марчук Г. И. Методы вычислительной математики / Г. И. Марчук. — М. : Наука, 1977. — 456 с.

Газизов А. Ш. Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений на основе ограничения движения вод в пластах / А. Ш. Газизов, А. А. Газизов. — М. : ООО «Недра-Бизнесцентр», 1999. — 285 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.