DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2010-3.64-77

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСУ В ТОНКІЙ ПЛАСТИНІ У ВИГЛЯДІ КІЛЬЧАСТОГО СЕКТОРА

Андрій Петрович Громик

Анотація


У статті методом інтегральних перетворень розв’язано задачу математичного моделювання нестаціонарних температурних полів в тонких циліндрично-ізотропних пластинах у вигляді кільчастого сектора. Одержано точні аналітичні розв’язки алгоритмічного характеру, зручні для якісного аналізу та числових розрахунків на ЕОМ. Розглянуто випадки симетрії та асиметрії задачі теплопровідності відносно серединної площини пластини з урахуванням поведінки коефіцієнтів теплообміну з бічних поверхонь пластини.

Ключові слова


рівняння теплопровідності; інтегральні перетворення; головні розв’язки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Подстригач Я. С. Термоупругость тел неоднородной структуры / Я. С. Подстригач, В. А. Ломакин, Ю. М. Коляно. — М. : Наука, 1984. — 368 с.

Сергиенко И. В. Математическое моделирование и исследование процессов в неоднородных средах / И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий, В. С. Дейнека. — К. : Наук. думка, 1991. — 432 с.

Коляно Ю. М. Методы теплопроводности и термоупругости неоднородного тела / Ю. М. Коляно. — К. : Наук. думка, 1992. — 280 с.

Дейнека В. С. Модели и методы решения задач с условиями сопряжения / В. С. Дейнека, И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий. — К. : Наук. думка, 1998. — 614 с.

Подстригач Я. С. Неустановившиеся температурные поля и напряжения в тонких пластинках / Я. С. Подстригач, Ю. М. Коляно. — К. : Наук. думка, 1972. — 308 с.

Громик А. П. Математичне моделювання нестаціонарних температурних полів в тонкій ізотропній напівсмузі-пластинці / А. П. Громик // Математическое моделирование : сб. науч. тр. НАН Украины. Ин-т математики. — К., 1996. — С. 81—84.

Громик А. П. Нестаціонарна крайова задача теорії теплопровідності тонких циліндрично-ізотропних кругових пластин / А. П. Громик, І. М. Конет // Доповіді НАН України. Математика, природознавство, технічні науки. — 1999. — № 10. — С. 16—20.

Громик А. П. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля у тонких необмежених циліндрично-ізотропних пластинках з круговим отвором / А. П. Громик // Вісник Тернопільського державного технічного університету. — 2000. — Т. 5, № 3. — С. 123—129.

Громик А. П. Математичне моделювання нестаціонарних температурних полів в тонкій циліндрично-ізотропній пластині у вигляді необмеженого кільчастого сектора / А. П. Громик // Вісник Тернопільського державного технічного університету. — 2005. — Т. 10, № 2. — С. 164—174.

Трантер К. Дж. Интегральные преобразования в математической физике / К. Дж. Трантер. — М. : Гостехтеориздат, 1956. — 204 с.

Матійчук М. І. Параболічні сингулярні крайові задачі / М. І. Матійчук. — К. : Ін-т математики НАН України, 1999. — 176 с.

Ленюк М. П. Интегральные преобразования с разделенными переменными (Фурье, Ханкеля) / М. П. Ленюк. — К., 1983. — 60 с.

Эйдельман С. Д. Параболические системы / С. Д. Эйдельман — М. : Наука, 1964. — 444 с.