ПОВЕДІНКОВА МОДЕЛЬ ТА МОДЕЛЬ ПОРТФЕЛЯ АКТИВІВ ВИЗНАЧЕННЯ ОБМІННОГО КУРСУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Інна Михайлівна Назарага

Анотація


У статті розглянуто поведінкову модель та модель портфеля активів визначення обмінного курсу грн. / долар США з метою перевірки можливості їх практичного застосування в умовах української економіки. Вказані моделі були записані у прийнятному для оцінювання вигляді. Проведено оцінювання параметрів моделей та статистичну перевірку основних гіпотез за використання даних економік України та США. Ідентифікація параметрів здійснювалася методом найменших квадратів, а для перевірки гіпотез у лінійній регресії використано критерії згоди із статистиками, які мають F-розподіл чи t-розподіл Ст’юдента.

Ключові слова


поведінкова модель; модель портфеля активів; обмінний курс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Харазішвілі Ю. М. Теоретичні основи системного моделювання соціально-економічного розвитку України / Ю. М. Харазішвілі — К. : Поліграф-Консалтинг, 2007. — 324 с.

Тарасевич Л. С. Макроэкономика : учебник. — 6-е изд., испр. и доп. / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский. — М. : Высшее образование, 2006. — 654 с.

Шемет Т. С. Теорія і практика валютного курсу : навч. пос. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Т. С. Шемет, [ред. О. І. Рогач]. — К. : Либідь, 2006. — 358 с.

Гинзбург А. И. Рынки валют и ценных бумаг: Биржи. Инвестиции. Участники / А. И. Гинзбург, М. В. Михейко — СПб.; М.; Нижн. Новгород; Воронеж; Ростов на Дону : Питер, 2004. — 250 с.

Назарага І. М. Моделі паритету купівельної спроможності та паритету відсоткових ставок в умовах економіки України / І. М. Назарага // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. — К., 2008. — № 4. — С.145—148.

Назарага І. М. Монетарні моделі визначення обмінного курсу в умовах економіки України./ І. М. Назарага // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. — К., 2009. — № 1. — С. 121—126.

Четвериков С. Н. Структурные модели обменных курсов рубля / С. Н Четвериков, Г. Г. Карасев — М. : ИЭПП, 2005. — 125 с.

Страны и регионы. 2005. Статист. справочник Всемирного банка // пер. с англ. — М. : Весь мир, 2005. — 240 с.

Statistical Abstract of the United States 2008. — Washington : DC, 2007. — 127 ed.

Державний комітет статистики України. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Національний банк України. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua

Міжнародний валютний фонд. — Режим доступу : http://www.imf.org

Статистичні дані міжнародного валютного фонду. — Режим доступу : http://www.imfstatistics.org


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.