DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2010-3.187-194

ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЧИЩЕННЯ ҐРУНТОВОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД РАДІОНУКЛІДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ФІЛЬТРІВ-ВЛОВЛЮВАЧІВ МОДИФІКОВАНИМ МЕТОДОМ РОЗКЛАДУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА В РЯД ТЕЙЛОРА

Михайло Сергійович Філатов, Роман Васильович Ханенко

Анотація


Проведено математичне моделювання очищення ґрунтового середовища від радіонуклідів в складених багатозв'язних областях із використанням фільтрів-вловлювачів модифікованим методом розкладу диференціального оператора в ряд Тейлора.

Ключові слова


математична модель; очищення ґрунту; радіонукліди; ряд Тейлора.

Повний текст:

PDF

Посилання


Власюк А. П. Числове моделювання однієї задачі про утилізацію радіонуклідів / А. П. Власюк, О. П. Остапчук // Тез. доп. Міжнародної школи-семінару «Прогнозування та прийняття рішень в умовах невизначеності». — Мелітополь, 2005. — С. 111—113.

Власюк А. П. Числове моделювання міграції радіонуклідів при горизонтальній фільтрації підземних вод / А. П. Власюк, О. П. Остапчук // Тез. доп. Міжнародної школи-семінару «Прогнозування та прийняття рішень в умовах невизначеності». — Східниця, 2006. — С. 180—181.

Власюк А. П. Математичне моделювання задачі про утилізацію радіонуклідів в шарі ґрунту / А. П. Власюк, О. П. Остапчук // Тез. доп. Міжн. конф. ім. акад. М. Кравчука. — Київ, 2006. — С. 57.

Буряк Я. Й. Вихідні положення математичної моделі гетеродифузного переносу радіонуклідів у приповерхневих шарах Землі / Я. Й. Буряк, Э. Я. Чапля // Доп. НАН України. — 1993, № 10. — С. 59—63.

Глушак П. А. До проблем математичного моделювання міграції радіонуклідів у ґрунтах та ґрунтових водах / П. А. Глушак, М. В. Токарчук, I. М. Крiп // Вісник ін-ту фізики конденсованих систем, 2006. — С. 56—62.

Ляшко С. И. Оптимизация и математическое моделирование массопереноса подземных вод / С. И. Ляшко. — К. : Наук. думка, 1998. — 256 с.

Власюк А. П. Автоматизована система трiангулювання многозв’язних та складених областей / А. П. Власюк, М. С. Фiлатов // Тез. доп. Міжнародної школи-семiнару «Прогнозування та прийняття рішень в умовах невизначеності». — 2004. — С. 221—222.