РІЗНОМАНІТНІСТЬ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ НЕІДЕАЛЬНИХ ГІДРОДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ ПРИ ОБМЕЖЕНОМУ ЗБУДЖЕННІ

Олександр Юрійович Швець, Василь Олександрович Сіренко

Анотація


Розглянуті усталені динамічні режими неідеальних детермінованих систем «бак з рідиною — електродвигун». Головна увага приділяється виявленню детермінованого хаоса досліджуваних систем. Побудовано карти динамічних режимів. Вперше показано існування гіперхаотичних атракторів. Описано новий сценарій переходів типу «гіперхаос — гіперхаос» який є узагальненням раніше відомих сценаріїв переміжності.

Ключові слова


карта динамічних режимів; неідеальне збудження; гіперхаотичний атрактор.

Повний текст:

PDF

Посилання


Рабинович Б. И. Введение в динамику ракет-носителей космических аппаратов / Б. И. Рабинович. — М. : Машиностроение, 1975. — 416 с.

Луковский И. А. Введение в нелинейную динамику твердого тела с полостями, содержащими жидкость / И. А. Луковский — К. : Наук. думка, 1990. — 296 с.

Ibrahim R. A. Liquid Sloshing Dynamics: Theory and Applications / R. A. Ibrahim // Cambridge Univercity Press. — 2005. — 970 p.

Краснопольская Т. С. Регулярная и хаотическая динамика систем с ограниченным возбуждением. / Т. С. Краснопольская, А. Ю. Швец. — М. ; Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2008. — 280 с.

Krasnopolskaya T. S. Dynamical chaos for a limited power supply oscillations in cylindrical tanks. / T. S. Krasnopolskaya, A. Yu. Shvets // Journal of Fluid Mechanics, vol. 322, 2009, Р. 532—553.

Краcнопольская Т.С. Регулярные и хаотические поверхностные волны в жидкости при ограниченном возбуждении колебаний цилиндрического бака / Т. С. Краcнопольская, А. Ю Швец // Прикл. мех. — 1990. — Т. 26, № 8. — С. 85—93.

Krasnopolskaya T.S. Chaotic surface waves in limited power–supply cylindrical tank vibrations / T. S. Krasnopolskaya, A. Yu. Shvets // J. Fluids & Structures. — 1994. — Vol. 8, № 1. — P. 1—18.

Kononenko V. O. Vibrating system with a limited power–supply / V. O. Kononenko — London, Iliffe, 1969 — 236 р.

Кузнецов С. П. Динамический хаос / Кузнецов С. П. — Физматлит, 2006. — 356 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.