МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ ЗІ ЗМІННИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ ДИФУЗІЇ ДЛЯ НЕОДНОРІДНИХ ОБМЕЖЕНИХ МАГНІТНИХ СЕРЕДОВИЩ

Автор(и)

  • Надія Василівна Бабій Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль
  • Михайло Романович Петрик Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2010-4.3-17

Ключові слова:

математична модель, рівняння масопереносу, початкові та крайові умови, умови спряження, інтегральне перетворення, головні розв’язки, числове моделювання.

Анотація

Методами інтегрального перетворення Ганкеля 1-го роду і фундаментальних функцій Коші вперше побудований точний аналітичний розв’язок математичної моделі дифузційного масопереносу для неоднорідного циліндричного обмеженого адсорбційного середовища і системою n-інтерфейсних меж із заданими 4n+3 нестаціонарними режимами масопереносу на масообмінних межах. Розроблені нові рекурентні алгоритми та обчислювальні процедури для побудови матриць функцій впливу, породжених неоднорідностями системи, крайовими умовами та системою інтерфейсних умов.

Посилання

Ленюк М. П. Інтегральні перетворення Фур’є, Бесселя із спектральним параметром в задачах математичного моделювання масопереносу в неоднорідних середовищах / М. П. Ленюк, М. Р. Петрик. — К. : Наук. думка, 2000. — 372 с.

Ленюк М. П. Математичне моделювання дифузційного масопереносу зі спектральним параметром для неоднорідних n-інтерфейсних обмежених мікропористих середовищ / М. П. Ленюк, М. Р. Петрик // Волинський математичний вісник. — 2003. — Вип. 10. — С. 161—185.

Петрик М. Р. Математичне моделювання дифузійного масопереносу зі спектральним параметром для n-інтерфейсних неоднорідних і нанопористих необмежених середовищ / М. Р. Петрик // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. — Чернівці : Рута, 2006. — Вип. 288. — С. 90—99.

Петрик М. Р. Математичне моделювання нелінійних динамічних задач дифузції та дифузії для нерухомого шару дифузенту / М. Р. Петрик // Інтегральні перетворення та їх застосування до крайових задач: зб. наук. пр. — К. : Ін-т. математики НАНУ, 1993. — Вип. 5. — С. 201—215.

Петрик М. Р. Двовимірна осесиметрична модель двофазного сорбційного масопереносу із спектральним параметром для напівобмеженого двоскладового (по вісі z) середовища / М. Р. Петрик, М. Баб’юк // Математическое моделирование в образовании, науке и промышленности: сб. науч. тр. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское отделение МАН ВШ, 2000. — С. 133—137.

Лыков А. В. Тепломассообмен: справочник / А. В. Лыков. — М. : Энергия, 1971. — 560 с.

Barrer R. M. Diffusion and Flow in Porous Zeolite, Carbon or Ceramic Media, Characterization of Porous Solids, Society of Chemical Industry / R. M. Barrer. — London, 1979.

Chen, N. Y. Molecular Transport and Reaction in Zeolites: Design and Application of Shape Selective Catalysis, V.C.H. Weinheim / N. Y. Chen, T. F. Degnan, M. C. Smith. — New York, 1994.

Kärger J. Advances in Magnetic Resonance, J.S. Waugh (Ed.) / J. Kärger, H. Pfeifer, W. Heink. — San Diego : Academic Press, 1988. — Vol. 12. — P. 1.

Kärger J. Diffusion in Zeolites and Other Microporous Solids / J. Kärger, D. Ruthven. — New York : John Wiley & Sons, 1992.

Magalhaes F. D. Study of molecular transport in beds of zeolite crystallites: semi-quantitative modeling of 129Xe NMR experiments / F. D. Magalhaes, R. L. Laurence, W. C. Conner, M. A. Springuel-Huet, A. Nosov, J. Fraissard. — 1997. — Р. 2277—2284.

Springuel-Huet M. A. NMR study of bed resitance to molecular t ransport in assemblages of zeolite crystallites / M. A. Springuel-Huet, A. Nosov, J. Kärger, J. Fraissard. — 1996. — Р. 7200—7203.

N’Gokoli-Kekele P. An Analitical Study of Molecular Transport in Zeolite Bed. Adsorption.(Kluwer) / P. N’Gokoli-Kekele, M. A. Spiringuel-Huet, J. Fressard. — 2002. — Р. 35—44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-10-23