УЗАГАЛЬНЕНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ І УЗАГАЛЬНЕНІ РОЗВ’ЯЗКИ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ У ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОСТОРАХ

Автор(и)

  • Іван Васильович Бейко Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2010-4.32-42

Ключові слова:

математична модель, керована система, граф-операторна система, узагальнені оптимальні розв’язки.

Анотація

У статті будуються алгоритми для оптимізації керованих граф-операторних систем. Визначено і побудовано узагальнені оптимальні розв’язки задач оптимізації граф-операторних систем складених із підсистем, що описуються алгебраїчними, диференціальними, інтегро-диференціальними та узагальненими операторними рівняннями.

Посилання

Бейко І. В. Випукла апроксимація керованого процесу і метод побудови узагальнених оптимальних режимів / І. В. Бейко // Український математичний журнал. — 1973. — Т. XXV, Вип. 3. — С. 343—346.

Бейко І. В. Функції оцінювання інформації в теорії оптимальних агрегованих моделей і оптимальних систем / І. В. Бейко // Кибернетика и системный анализ. — 1996. — № 3. — C. 43—54.

Бейко І. В. Уніфікована методологія розв‘язуючих операторів як новітня інформаційна технологія для відшукання нових знань і прийняття оптимальних рішень (англійською мовою). Proc. "The Information Technology Contribution to the Building of a Safe Regional Environment", AFCEA, Europe Seminar / І. В. Бейко. — K., 1998, С. 44—50.

Бейко І. В. Розвиток методів розв’язуючих та асимптотично-розв’язуючих операторів для побудови оптимальних та асимптотично-оптимальних математичних моделей / І. В. Бейко // Вісник Київського університету. Серія: Кібернетика. — 2002. — Вип. 3. — С. 10—15.

Бейко І. В. Методи і алгоритми розв’язування задач оптимізації / І. В. Бейко, Б. М. Бублик, П. М. Зінько. — К. : Вища шк., 1983. — 512 с.

Бейко И. В. Численные методы решения задач оптимального управления / И. В. Бейко, М. Ф. Бейко. — К. : Знание, 1968. — С. 44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-10-17