ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТОВАРНОГО ПОРТФЕЛЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ СИСТЕМ

Автор(и)

  • Юлія Валеріївна Білогай Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ
  • Тамара Альбінівна Дунаєва Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2010-4.42-46

Ключові слова:

теорія обмежень систем, прийняття управлінських рішень, товарний портфель, максимізація прибутку.

Анотація

У статті розглянуто основні теоретичні аспекти теорії обмежень систем, зокрема процес прийняття управлінських рішень у формуванні найвигіднішого для підприємства товарного портфелю, сформульовано задачу лінійного програмування на основі показників, які використовує теорія обмежень та порівняно результати, отримані на основі ТОС та АВС.

Посилання

Голдратт Е. Цель. Процесс непрерывного улучшения. Дело не в везении / Е. Голдратт, Д. Кокс // Логос. — 2000. — 778 с.

Корбетт Т. Управленческий учет по ТОС / Т. Корбетт; пер.з англ. Д. Капранов — К. : Необхідно і достатньо, 2009. — 204 с.

Шрагенхайм Э. Управленческие дилеммы: теория ограничений в действии / Э. Шрагенхайм. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. — 288 с.

Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному совершенствованию / У. Детмер. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. — 444 с.

Карпов А., Плиева Ю. Реальность за пределами матрицы / А. Карпов, Ю. Плиева // Финансовый директор. — 2008. — № 2. — Режим доступу: http://www.management.com.ua/finance/ fin147.html

Гвоздьов С. Надихаючі практики: раціональне управління TOC.

Білогай Ю. В. Вибір найвигіднішого для підприємства набору товарів / Ю. В. Білогай //Дипломна робота бакалавра. — 2010.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-10-09