МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ З М’ЯКИМИ МЕЖАМИ МЕТОДОМ ГІБРИДНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ЛЕЖАНДРА-ФУР’Є-ЛЕЖАНДРА НА ПОЛЯРНІЙ ОСІ

Автор(и)

  • Іван Михайлович Конет Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський
  • Михайло Павлович Ленюк Чернівецький факультет НТУ «ХПІ», м. Чернівці

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2010-4.119-136

Ключові слова:

гібридний диференціальний оператор, фундаментальна система розв’язків, функції Коші, функції Гріна, функції впливу, крайова задача.

Анотація

Операційним методом одержано інтегральне зображення точного аналітичного розв‘язку алгоритмічного характеру задачі про дифузійні процеси в неоднорідних середовищах з м‘якими межами у випадку, коли моделювання процесів здійснено методом гібридного диференціального оператора Лежандра-Фур‘є-Лежандра.

Посилання

Тихонов А. Н. Уравнения математической физики / А. Н. Тихонов, А. А. Самарский. — М. : Наука, 1972. — 735 с.

Коляно Ю. М. Методы теплопроводности и термоупругости неоднородного тела / Ю. М. Коляно. — К. : Наук. думка, 1992. — 280 с.

Конет І. М. Моделювання дифузійних процесів в неоднорідних середовищах з м’якими межами методом гібридного диференціального оператора Лежандра-Фур’є-Фур’є на сегменті R0 ;R3  полярної осі / І. М. Конет, М. П. Ленюк // Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту. Фізико-математичні науки. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т, 2008. — Вип. 1. — С. 126—133.

Конет І. М. Інтегральні перетворення типу Мелера-Фока / І. М. Конет, М. П. Ленюк. — Чернівці : Прут, 2002. — 248 с.

Лаврентьев М. А. Методы теории функций комплексного переменного / М. А. Лаврентьев, Б. В. Шабат. — М. : Наука, 1987. — 688 с.

Курош А. Г. Курс высшей алгебры / А. Г. Курош. — М. : Физматгиз, 1963. — 431 с.

Степанов В. В. Курс дифференциальных уравнений / В. В. Степанов. — М. : Физматгиз, 1959. — 468 с.

Шилов Г. Е. Математический анализ. Второй специальный курс / Г. Е. Шилов. — М. : Наука, 1965. — 328 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-09-16