КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НАПІРНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ У ПОРИСТОМУ СЕРЕДОВИЩІ З ВКЛЮЧЕННЯМИ

Автор(и)

  • Олександр Миколайович Слупко Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк
  • Ярема Григорович Савула Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
  • Тарас Іванович Мандзак Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів
  • Лілія Миколаївна Дяконюк Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2010-4.180-187

Ключові слова:

комп’ютерне моделювання, рух рідини, напірна фільтрація, включення, тонкий канал, рівняння Нав’є-Стокса, п’єзометричний напір.

Анотація

Побудовано математичну модель, яка описує процес напірної фільтрації у пористому середовищі з включеннями. Проведено низку розрахунків і досліджено залежність тиску та швидкості руху рідини при різних показниках напору і коефіцієнта фільтрації. Подано і проаналізовано результати обчислювальних експериментів з визначенням тиску і швидкості руху рідини в рамках запропонованої моделі. На основі одержаних результатів зроблено висновок про застосовність сформульованої моделі.

Посилання

Буряк Я. Й. Фізико-математичне моделювання складних систем / Я. Й. Буряк, Є. Я. Чапля, Т. С. Нагірний. — Львів : Сполом, 2004. — 264 с.

Дейнека В. С. Модели и методы решения задач в неоднородных средах / В. С. Дейнека, И. В. Сергиенко. — К. : Наук. думка, 2001. — 605 с.

Мандзак Т. І. Математичне моделювання і числовий аналіз адвекції-дифузії у неоднорідних середовищах / Т. І. Мандзак, Я. Г. Савула // НАН України. Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстигача. — Львів : Сплайн, 2009. — 148 с.

Полубаринова-Кочина П. Я. Теория движения грунтовых вод / П. Я. Полубаринова-Кочина. — М. : Недра, 1977. — 664 с.

Слупко О. М. Моделювання процесу руху гравітаційної води у пористому середовищі з каналом / О. М. Слупко, Т. І. Мандзак, Я. Г. Савула // Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика 2009. — Вип. 15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-09-17