МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ З ВРАХУВАННЯМ ОСМОСУ НА ВОЛОГОПЕРЕНОС В ОДНОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ

Автор(и)

  • Тетяна Павлівна Цвєткова Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2010-4.227-233

Ключові слова:

математична модель, крайова задача, масоперенос, вологоперенос, зона неповного насичення, осмос, концентрація, різницева схема.

Анотація

Проведено математичне моделювання процесу масопереносу при вологопереносі сольових розчинів та осмосі в зоні неповного насичення. Чисельні розв’язки відповідних крайових задач отримано методом скінченних різниць. Розроблено відповідне програмне забезпечення, використовуючи яке проведено чисельні експерименти та зроблено їх аналіз.

Посилання

Веригин Н. Н. Диффузия и масcообмен при фильтрации жидкостей в пористых средах / Н. Н. Веригин, Б. С. Шержуков // Развитие исследований по теории фильтрации в СССР (1917—1967). — М. : Наука, 1969. — С. 237—313.

Ляшко И. И. Численное решение задач тепло- и массопереноса в пористых средах / И. И. Ляшко, Л. И. Демченко, Г. Е. Мистецкий. — К. : Наук. думка, 1991. — С. 29—33.

Ляшко С. И. Оптимизация и математическое моделирование массопереноса подземных вод / С. И. Ляшко. — К. : Наук. думка, 1998. — 256 с.

Сергиенко И. В. Математическое моделирование и исследование процессов в неоднородных середах / И. В. Сергиенко, В. В. Скопецкий, В. С. Дейнека. — К. : Наук. думка, 1991. — С. 27—31.

Лукнер Л. Моделирование геофильтрации / Л. Лукнер, В. М. Шестаков. — М. : Надра, 1976. — С. 68—71.

Гусев Е. М. Проблемы теории переноса жидкости в ненасыщенных пористых середах / Е. М. Гусев // Физика почвенных вод. — М. : Наука. — 1981.

Даутов Р. З. Моделирование неустойчивости влагопереноса в ненасыщенных пористых средах / Р. З. Даутов, А. Г. Егоров // Исследования по прикладной математике, Казань : изд-во Казанского ун-та. — 2004.

Самарский А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский — М. : Наука, 1989. — 616 с.

Власюк А. П. Монотонна різницева схема для нелінійного одновимірного рівняння параболічного типу, що містить першу похідну / А. П. Власюк, О. П. Остапчук, О. М. Степанченко // Вісник Київського університету. Серія фізико-математичні науки. — 2005. — С. 188—197.

Власюк А. П. Одновимірна задача масопереносу сольових розчинів при фільтрації підземних вод в умовах неповного насичення ґрунту / А. П. Власюк, Т. П. Цвєткова // Тез. Міжн. конф. ім. Академіка М. Кравчука. — К., 2008. — 75 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-10-15