DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2010-4.234-245

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ І АЛГОРИТМІВ СТИСНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ВІДЕОСИГНАЛІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖЕВИХ ВІДЕОСЕНСОРІВ

Богдан Михайлович Шевчук, Валерій Константинович Задірака, Валерій Іванович Бовсунівський

Анотація


На основі дослідження тестових кадрів первинних відео масивів даних досліджені спотворення форми обвідних відеосигналів з використанням стандартних методів стиснення відеоданих, проаналізовані типи спотворень відновлених після стиснення відеоданих, наведені результати моделювання алгоритмів відновлення обвідних відеосигналів та запропоновані методи і алгоритми оперативної фільтрації, стиснення та відновлення відеоданих, оптимізованих за точністю і швидкодією.

Ключові слова


стиснення та відновлення відеосигналів; кодування інформації; моделювання алгоритмів стиснення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боюн В. П. Інтелектуальні відео системи реального часу / В. П. Боюн // Праці міжнар. конф. 50 років Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. — К., 2008. — С. 177 — 181.

Боюн В. П. Интеллектуальные видеосистемы. Информационные основы и принципы построения / В. П. Боюн // Праці міжнар. конф. з індуктивного моделювання. Держ. НДІ Інформаційної Інфраструктури. — Львів, 2002. — С. 14 — 30.

Ричардсон Я. Видеокодирование. H.264 и MPEG-4 — стандарты нового поколения / Я. Ричардсон. — М., 2005. — 365 с.

Шелевицький І. В. Методи та засоби сплайн-технології обробки сигналів складної форми / І. В. Шелевицький. — Кривий Ріг, 2002. — 304 с.

Селомон Д. Сжатие данных, изображений и звука / Д. Селомон. — М., 2004. — 368 с.