ЗАДАЧІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ

Автор(и)

  • Тетяна Леонідівна Щербак Національний авіаційний університет, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2010-4.246-260

Ключові слова:

процес електроспоживання, штатний і нештатний режими, періодичний випадковий процес, однорідні реалізації, довірчий інтервал, момент розладу динаміки.

Анотація

Результати математичного і комп'ютерного дизайну, статистичної обробки вимірів циклічних процесів електроспоживання в регулярних і непостійним режимах.

Посилання

Авраменко В. Н. Моделирование электроэнергетических систем — достижения и перспективы научных исследований / В. Н. Авраменко // Технічна електродинаміка, 1997. — Вып. № 1. — С. 73—80.

Баранов Г. Л. Построение модели и анализ стохастически периодических нагрузок энергосистем / Г. Л. Баранов, Б. Г. Марченко, Н. В. Приймак // Известия АН СССР. Энергетика и транспорт, 1991. — Т. 37. — Вып. 2. — С. 12—21.

Гамм А. З. Вероятностые модели режимов электроэнергетических систем / А. З. Гамм. — Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1903. — 133 с.

Голяндина Н. Э. Метод «Гусеница»-SSA: анализ временных рядов: уч. пособ. / Н. Э. Голяндина. — СПб : ВВМ, 2004. — 76 с.

Ермаков С. М. Курс статистического моделирования / С. М. Ермаков, Г. А. Михайлов. — М. : Наука, 1976. — 320 с.

Марченко Б. Г. Побудова моделі та аналіз стохастично періодичних навантажень енергосистем / Б. Г. Марченко, М.В. Приймак // Праці Ін-ту електродинаміки. — К. : ІЕД НАН України, 1999. — Вип. № 1. — с.129—153.

Приймак М. В. Основи теорії моделювання, аналізу і прогнозу в автоматизованих системах управління ритмічними процесами: Автореферат дис… докт. техн. наук / М. В. Приймак. — К. : 2000.

Щербак Т. Л. Методологія створення статистичних моделей електроспоживання для штатного і нештатного режимів їх функціонування / Т. Л. Щербак // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. — Вип. 46. — К., 2008. — С. 31—39.

Щербак Т. Л. Моделі і задачі досліджень циклічного процесу електроспоживання / Т. Л. Щербак // Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. — К., 2009. — С. 49—56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-09-28