РОЗРАХУНОК ІНТЕНСИВНОСТІ ПОТОКУ ВІДМОВ ДУБЛЬОВАНОЇ СИСТЕМИ З ПАРАЛЕЛЬНИМ РЕЗЕРВУВАННЯМ

Автор(и)

  • Сергій Володимирович Щербовських Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2010-4.261-269

Ключові слова:

модель надійності, марковський аналіз, метод Монте-Карло, паралельне резервування, розподіл фазового типу.

Анотація

Розглянуто проблему розрахунку інтенсивності потоку відмов для дубльованої відновлюваної системи з паралельним резервуванням. Інтенсивність потоку відмов системи пропонується визначати шляхом застосування спеціального методу, який ґрунтується на марковській моделі на основі розширення простору станів. Коректність такого підходу перевірено методом Монте-Карло.

Посилання

Stillman R. H. Power Line Maintenance With Minimal Repair And Replacement / R. H. Stillman / Proc. Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS’2003). — San Jose, USA. — 2003. — P. 541—545.

Radmer D. T. Predicting Vegetation-related Failure Rates for Overhead Distribution Feeders / D. T. Radmer, P. A. Kuntz, R. D. Christie, S. S. Venkata, R. H. Fletcher // Power Delivery, IEEE Transactions on. — 2002. — Vol. 14, No 4. — P. 1170—1175.

Хенли Э. Дж. Надежность технических систем и оценка риска: Пер. с англ. / Э. Дж. Хенли, Х. Кумамото. — М: Машиностроение, 1984. — 528 с.

Guo H. R. A New Stochastic Model for Systems Under General Repairs / H. R.Guo, Haitao Liao, Wenbiao Zhao, А. Mettas // Reliability, IEEE Transactions on. — 2007. — Vol. 56, No 1. — P. 40—49.

Winfrid G. Schneeweiss. A Short Boolean Derivation of Mean Failure Frequency for Any (also Non-coherent) System / Winfrid G. Schneeweiss // Reliability Engineering and System Safety. — 2009. — Vol. 94, No 8. — P. 1363—1367.

Буртаев Ю. Ф. Статистический анализ надежности объектов по ограниченной информации / Ю. Ф. Буртаев, В. А. Острейковский. — М.: Энергоатомиздат, 1995. — 240 с.

Bevilacqua M. Failure Rate Prediction with Artificial Neural Networks / M. Bevilacqua, M. Braglia, M. Frosolini, R. Montanari // Quality in Maintenance Engineering, Journal of. — 2005. — Vol. 11, No 3. — P. 279—294.

Ibrahim W. R. A. An Adaptive Fuzzy Self-learning Technique for Prediction of Abnormal Operation of Electrical Systems / W. R. A. Ibrahim, M. M. Morcos // Power Delivery, IEEE Transactions on. — 2006. — Vol. 21, № 4. — P. 1770—1777.

Guida M. Bayesian Analysis of Repairable Systems Showing a Bounded Failure Intensity / M. Guida, G. Pulcini // Reliability Engineering and System Safety. — 2006. — Vol. 91, No 7. — P. 828—838.

Krivtsov V. Practical Extensions to NHPP Application in Repairable System Reliability Analysis / V. Krivtsov // Reliability Engineering and System Safety. — 2007. — Vol. 92, No 5. — P. 560—562.

Veber B. Generalized Renewal Process for Repairable Systems Based on Finite Weibull Mixture / B. Veber, M. Nagodea, M. Fajdiga // Reliability Engineering and System Safety. — 2008. — Vol. 93, No 10. — P. 1461—1472.

Hagkwen Kim Singh. Reliability Modeling and Simulation in Power Systems with Aging Characteristics / Hagkwen Kim Singh // Power Systems, IEEE Transactions on. — 2010. — Vol. 25, No 1. — P. 21—28.

Волочій Б. Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем / Б. Ю. Волочій. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004. — 220 с.

Richard C. M. Yam. A Method for Evaluation of Reliability Indices for Repairable Circular Consecutive-k-out-of-n: F systems / Richard C. M. Yam, Ming J. Zuo, Yuan Lin Zhang // Reliability Engineering and System Safety. — 2003. — Vol. 79, No 1. — P. 1—9.

Лозинський, О. Ю. Побудова моделей надійності ремонтованих електромеханічних об’єктів на основі розширення простору станів / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». — 2005. — № 45. — С. 77—81.

Rafael Perez-Ocon. Transient Analysis of a Repairable System, Using Phasetype Distributions and Geometric Processes / Rafael Perez-Ocon, D. Montoro-Cazorla // Reliability, IEEE Transactions on. — 2004. — Vol. 53, No 2. — P. 185—192.

Lozynsky O. Yu. Failure Intensity Determination Using Markov Reliability Model for Renewal Non-Redundancy Systems / O. Yu. Lozynsky, S. V. Shcherbovskykh // Przeglad Elektrotechniczny. — 2009. — Vol. 85, № 4. —P. 89—91.

Лозинський О. Ю. Розрахунок параметра потоку відмов відновлюваного об’єкта з урахуванням тривалості ремонтів / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. — 2009. — № 9. — С. 92—99.

Лозинський О. Ю. Визначення ефективної підмножини фазових законів розподілу для утворення математичних моделей надійності ремонтованих об’єктів / О. Ю. Лозинський, С. В. Щербовських // Відбір і обробка інформації. — 2004. — № 21. — С. 17—22.

Obal W. D. Detecting and Exploiting Symmetry in Discrete-State Markov Models / W. D. Obal, M. G. McQuinn, W. H. Sanders // Reliability, IEEE Transactions on. — 2007. — Vol. 56, No 4. — P. 643—654.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-10-13