DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2011-5.10-24

МЕТОД ФІКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РУХУ РІДИН У ВОДОЙМАХ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ДЖЕРЕЛ ПОПОВНЕННЯ ТЕЧІЇ

Андрій Ярославович Бомба, Євгенія Володимирівна Савюк

Анотація


Методологію моделювання процесів повільного руху рідин у водоймах, що ґрунтується на заміні реальної течії деяким фіктивним квазіідеальним фільтраційним полем з наступним застосуванням наближених методів квазіконформних відображень, перенесено на випадки наявності додаткових джерел поповнення течії.

Ключові слова


квазіконформні відображення; гідродинамічна сітка; крайові задачі; метод фіктивної фільтрації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бомба А. Я. Нелінійні математичні моделі процесів геогідродинаміки / А. Я. Бомба, В. М. Булавацький, В. В. Скопецький. — К. : Наук. думка, 2007. — 308 с.

Бомба А. Я. Метод конформних відображень математичного моделювання процесів витіснення у нафтогазових пластах: прогнозування динаміки руху лінії розділу різнокольорових рідин / А. Я. Бомба, С. В. Ярощак // Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. — Рівне : РДГУ, 2009. — Вип. 6. — С. 20—35.

Бомба А. Я. Чисельне розв’язання обернених нелінійних крайових задач на конформні та квазіконформні відображення / А. Я. Бомба, С. С. Каштан // Волинський математичний вісник. — 2001. — Вип. 8. — С. 19—25.

Бомба А. Я. Про розв’язання одного класу нелінійних обернених крайових задач на конформні відображення / А. Я. Бомба, С. С. Каштан // Волинський математичний вісник. — 1999. — Вип. 6. — С. 25—36.

Бомба А. Я. Метод фіктивної фільтрації моделювання одного класу квазіідеальних процесів руху рідин / А. Я. Бомба, С. О. Пеньковський, Є. В. Савюк // Волинський математичний вісник. — 2010. — Вип. 7 (16). — С. 20—29.

Бомба А. Я. Чисельне розв’язання нелінійних модельних крайових задач на квазіконформні відображення з післядією / А. Я. Бомба, Д. О. Пригорницький, В. В. Скопецький // Доповіді НАН України. — 2004. — № 3. — С. 62—68.

Бомба А. Я. Метод «фіктивної фільтрації» математичного моделювання сингулярно-збурених процесів типу «конвекція-теплова дифузіятеплообмін» / А. Я. Бомба, Є. В. Савюк, О. А. Фурсачик // Вісник Харк. нац. ун-ту. — 2010. — № 925. — Вип. 14. — С. 20—27.

Баренблатт Г. И. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа / Г. И. Баренблатт, В. М. Ентов, В. М. Рыжик. — М. : Недра, 1972. — 288 с.

Кюнж Ж. А. Численные методы в задачах речной гидравлики / Ж. А. Кюнж, Ф. М. Холли, А. Вервей. — М. : Энергоатомиздат, 1985. — 252 c.

Роуч П. Вычислительная гидродинамика / П. Роуч. — М. : Мир., 1980. — 616 с.

Чикина Л. Г. Моделирование распространения загрязнения в мобилском заливе (США) / Л. Г. Чикина, А. Л. Чикин // Математическое моделирование. — 2001. — Т. 13, № 2. — С. 93—98.

Savyuk E. The mathematical model of cooing water reservoirs in conditions for optimization / E. Savyuk, S. Penkovsky // Water managemen — state and prospects of development. Collected articles of young scientists. Part 1. Rivne. — 2010. — P. 264—268.

Won Seo I. Predicting longitudinal dispersion coefficient in natural streams / I. Won Seo, T. Sung Cheong // J. Hydraulic Eng. — 1998. — Vol. 124, № 1. — Р. 25—32.