DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2011-5.134-149

КОМПЛЕКС СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ СТЕГОАНАЛІЗУ

В'ячеслав Юрійович Корольов, В'ячеслав Васильович Поліновський, В'ячеслав Анатолійович Герасименко, Максим Леонідович Горінштейн

Анотація


Запропоновано концепцію нової інформаційної технології стегоаналітичних досліджень методів стеганографії та сформульовано вимоги до таких систем. Показано, що розроблене програмне забезпечення дозволяє отримати комплексну оцінку можливостей методів приховування даних у зображеннях. Результати роботи програмного комплексу показано на прикладі RS-стеганоаналізу для НЗБ-алгоритмів приховування даних.

Ключові слова


стеганографія; RS-стегоаналіз; інформаційні технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Задирака В. К. Комп’ютерна стеганографія / В. К. Задирака, І. В. Серієнко, І. М. Коваленко, П. І. Андон та ін. // Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні : монографія. — К. : Наук. думка, 2010. — С. 736—747.

Конахович Г. Ф. Компьютерная стеганография. Теория и практика / Г. Ф. Конахович, А. Ю. Пузыренко. — К. : МК-Пресс, 2006. — 288 с.

Buhme R. Advanced Statistical Steganalysis / R. Buhme. — Springer, 2010.

Fridrich J. Steganography in Digital Media: Principles, Algorithms, and Applications / J. Fridrich. — Cambrige University Press, 2010.

Аграновский А. В. Стеганография, цифровые водяные знаки и стеганоанализ : монография / А. В. Аграновский, А. В. Балакин, В. Г. Грибунин, С. А. Сапожников. — М. : Вузовская книга, 2009. — 220 с.

Fridrich J. Detecting LSB Steganography in Color and Gray-Scale Images / J. Fridrich, M. Goljan, R. Du // Magazine of IEEE Multimedia, Special Issue on Security. — 2001. — P. 22—28.

Королёв В. Ю. Стеганография по методу наименее значимого бита на базе персонализированных флеш-накопителей / В. Ю. Королёв, В. В. Полиновский, В. А. Герасименко // Управляющие системы и машины. — № 1 (231). — 2011. — С. 79—87.

Корольов В. Ю. RS-стеганоаналіз. Принципи роботи, недоліки та концепція метода його обходу / В. Ю. Королёв, В. В. Полиновский, В. А. Герасименко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 6. — С. 66—71.

Корольов В. Ю. Визначення можливостей RS-стегоаналізу для дослідження статистичних властивостей зображень / В. Ю. Корольов, В. В. Поліновский, В. А. Герасименко // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — № 4. — С. 102—110.

Корольов В. Ю. Стеганографічна персоналізація інформації на базі ПК / В. Ю. Корольов, В. В. Поліновский, В. А. Герасименко // Вісті Академії інженерних наук України. — 2009. — № 2 (39). — С. 18—24.

Fridrich J. Lossless Data Embedding — New Paradigm in Digital Watermarking / J. Fridrich, M. Goljan, R. Du // Special Issue on Emerging Applications of Multimedia Data Hiding. — 2002. — Vol. 2002, № 2. — Р. 185—196.

Geetha S. Optimized Image Steganalysis through Feature Selection using MBEGA / S. Geetha, N. Kamaraj // International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) — Vol. 2, № 4. — P. 161—175. — Режим доступу: http://128.84.158.119/ftp/arxiv/papers/1008/1008.2824.pdf.

Режим доступу: http://diit.sourceforge.net.

Режим доступу: http://dde.binghamton.edu.