DOI: https://doi.org/10.32626/2308-5916.2011-5.209-216

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Світлана Ігорівна Шаровалова, Ольга Олександрівна Мажара

Анотація


У статті запропоновано математичні та програмні засоби діагностування економічного стану підприємства на основі продукційної системи. Обґрунтовано структуру відповідного програмного комплексу.

Ключові слова


діагностування; експертна система; продукційна модель; економічний стан; дискримінантний аналіз.

Повний текст:

PDF

Посилання


DeMascio, Dave (n.d./1995). Applications. Management/Planning Examples [Електронний ресурс] / Dave DeMascio — Режим доступу: http://www.massey.ac.nz/~wlxu/paper472/expsyshm/clipsapplication.htm.

Nedoviж, L. Expert system in finance — a cross-section of the field [Електронний ресурс] / L. Nedoviж, D. Vladan — Режим доступу: http://devedzic.fon.rs/publications/ESwA2002-1.pdf.

Rolji, L. An Expert System for National Economy Model Simulations / L. Rolji // Yugoslav Journal of Operations Research. — 2002. — № 2. — C. 247—269.

Simon, H. Models: their uses and limitations. In: The state of the social sciences / H. Simon, A. Newell // (Ed.) White. The State of the Social Sciences. — Chicago, 1956.

Матвійчук А. Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорії нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу / А. Матвійчук // Вісник НАН України. — 2010. — № 9. — C. 24—46.

Карамзин H. Анализ состояния предприятия на основе нечетких продукционных систем / Н. Карамзин, А. Коваленков // Аудит и фінансовий аналіз. — 2007. — №1. — C. 3—10.

Mattson, J. Nexpert Object development system [Електронний ресурс] / Jim Mattson. — Режим доступу: http://cseweb.ucsd.edu/users/little/OldSites/CSE_Uptime/v2.8/nexpert.html.

M4. Add Intelligence to Your Software [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.hallogram.com/m4/index.html.

Knowledge Automation Expert System [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://exsyscorvid.com.

Riley Gary CLIPS online documentation [Електронний ресурс] / Gary Riley. — Режим доступу: http://clipsrules.sourceforge.net/OnlineDocs.html.

Гусєва І. І. Методологічний підхід до визначення рівня енергетичної безпеки України на основі теорій ризику та надійності [Електронний ресурс] / І. І. Гусєва // Ефективна економіка. — 2010. — №11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

Мажара О. О. Розв’язання задачі класифікації на основі продукцій / О. О. Мажара, С. І. Шаповалова // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики : тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (18—22 квітня 2011 року). — К. : НТУУ «КПІ», 2010. — С. 366.