КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СИСТЕМИ «СВЕРДЛОВИНИ-ТРІЩИНИ» ПРИ ВИТІСНЕННІ ОДНІЄЇ РІДИНИ ІНШОЮ У ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ПЛАСТІ

Автор(и)

  • Андрій Ярославович Бомба Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Ukraine
  • Алеся Михайлівна Сінчук Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Ukraine
  • Сергій Вікторович Ярощак Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2012-6.11-26

Ключові слова:

тріщина гідророзриву, квазіконформне відображення, лінія розділу, крайові задачі, гідродинамічна сітка.

Анотація

Розроблено комплексний підхід до математичного моделювання поведінки системи «свердловини-тріщини» при витісненні однієї рідини іншою. При цьому, на основі ідей методів квазіконформних відображень та поетапної фіксації характеристик середовища і процесу, запропоновано числовий алгоритм ідентифікації притоку пластової рідини до свердловини за умови збурення фільтраційної течії тріщиною гідравлічного розриву пласта скінченної проникності. На конкретному прикладі проаналізовано ефективність гідророзриву та вплив характеристичних параметрів тріщини на роботу експлуатаційної та нагнітальної свердловин.

Посилання

Иванов С. И. Интенсификация притока нефти и газа к скважинам / С. И. Иванов. — М. : ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. — 565 с.

Барсегян P. M. Методы решения задач теории фильтрации в неоднородных средах / P. M. Барсегян. — Ереван : Изд-во Ереван. ун-та, 1977. — 303 с.

Дейк Л. П. Практический инжиниринг резервуаров / Л. П. Дейк. — М. ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2008. — 668 с.

Каневская Р. Д. Математическое моделирование разработки месторождений нефти и газа с применением гидравлического разрыва пласта / Р. Д. Каневская. — М. : ООО "Недра-Бизнесцентр", 1999. — 212 с.

Бомба А. Я. Метод конформних відображень математичного моделювання процесів витіснення у нафтогазових пластах: прогнозування динаміки руху лінії розділу різнокольорових рідин / А. Я. Бомба, С. В. Ярощак // Волинський математичний вісник. Серія прикладна математика. — Рівне : РДГУ, 2009. — Вип. 6 (15). — С. 20–35.

Бомба А. Я. Один метод математичного моделювання процесів витіснення / А. Я. Бомба, С. В. Ярощак // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: технічні науки. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — Вип. 3. — С. 3–13.

Бомба А. Я. Системний аналіз та керування процесами двофазної фільтрації / А. Я. Бомба, С. В. Ярощак // Мат. методи та фіз.-мех. поля. — 2011. — Т. 54, № 2. — С. 51–61.

Данилов В. Л. Гидродинамические расчеты взаимного вытеснения жидкостей в пористой среде / В. Л. Данилов, Р. М. Кац. — М. : Недра, 1980. — 264 с.

Басниев К. С. Нефтегазовая гидромеханика / К. С. Басниев, Н. М. Дмитриев, Г. Д. Розенберг. — М. ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2005. — 544 с.

Бомба А. Я. Нелінійні математичні моделі процесів геогідродинаміки / А. Я. Бомба, В. М. Булавацький, В. В. Скопецький. — К. : Наук. думка, 2007. — 308 с.

Versteeg H. K. An introduction to computational fluid dynamics. The finite volume method / H. K. Versteeg, W. Malalasekera. — Longman Scientific & Technical New York, 1995. — 267 р.

Андерсон Д. Вычислительная гидродинамика и теплообмен / Д. Андерсон, Дж. Таннехилл, Р. Плетчер. — 1990. — Т. 1. — 384 с.

Газизов А. Ш. Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений на основе ограничения движения вод в пластах / А. Ш. Газизов, А. А. Газизов. — М. : ООО «Недра-Бизнесцентр», 1999. — 285 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-03-12