ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ В СТАЦІОНАРНІЙ ОДНОВИМІРНІЙ ЗАДАЧІ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ

Автор(и)

  • Анатолій Павлович Власюк Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine
  • Ольга Миколаївна Багнюк Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2308-5916.2012-6.40-48

Ключові слова:

ідентифікація, джерело забруднення, метод скінчених синус-перетворень Фур’є, метод функції Гріна.

Анотація

Отримано розв’язок задачі чисто дифузійного перенесення
забруднення від точкового джерела в деякому середовищі на
відрізку методами скінченного синус-перетворення Фу-
р’є та функції Гріна. Отримано також значення максимальної
концентрації забруднення та формулу для розрахунку кількос-
ті викинутих джерелом забруднень. На конкретному прикладі
проведено чисельні експерименти та їх аналіз.

Посилання

Акименко В. В. Математическое моделирование экологического состояния пограничного слоя атмосферы региона / В. В. Акименко. — Луганск : Изд-во ВУГУ, 1988. — 188 с.

Гладкий А. В. Математичні моделі процесів забруднення навколишнього середовища / А. В. Гладкий, В. В. Скопецький. — К. : ІВЦ “Видавництво „Політехніка”, 2004. — 96 с.

Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния природной среды / Ю. А. Израэль. — М. : Гидрометеоиздат, 1984. — 560 с.

Ляшко И. И. Численное решение задач тепло и массопереноса в пористых средах / И. И. Ляшко, Л. И. Демченко, Ю. Г. Мистецкий. — К. : Наук. думка, 1991. — 264 с.

Марчук Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды / Г. И. Марчук. — М. : Наука, 1982. — 320 с.

Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде / М. З. Згуровский, В. В. Скопецкий, В. К. Хрущ, Н. Н. Беляев. — К. : Наук. думка, 1997. — 368 с.

Власюк А. П. Ідентифікація місцеположення джерела забруднення в одновимірних задачах масопереносу / А. П. Власюк, О. М. Багнюк // Вісник НУВГП. — Рівне, 2009. — Вип. 4 (36), ч. 2. — С. 315–325.

Снеддон И. Преобразование Фурье / И. Снеддон. — М. : ИЛ, 1955. — 659 c.

Арсенин В. Я. Математическая физика: основные уравнения и специальные / В. Я. Арсенин. — М. : Наука, 1966. — 357 с.

Наконечний О. Г. Оптимальне керування та оцінювання в рівняннях із частинними похідними / О. Г. Наконечний. — К. : Київський університет, 2004. — 103 с.

Бутковский А. Г. Характеристики систем с распределенными параметрами / А. Г. Бутковский. — М. : Наука, 1979. — 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-02-22